03 okt 2015 06:00

03 okt 2015 09:08

Skaraborgs sjukhus gör bara ett undantag

Stopp för sjuksköterskor från bemanningsföretag

Sedan i torsdags är det stopp för sjuksköterskor från bemanningsföretag i regionen. På Skaraborgs sjukhus har det bara gjorts avsteg på psykiatrin.

Beslut om stoppet togs på tjänstemannanivå i somras och sedan i torsdags är det principiellt stopp för sjuksköterskor från bemanningsföretag.

På Skaraborgs sjukhus, som under 2014 anlitade sjuksköterskor från bemanningsföretag för 5,88 miljoner kronor, har det kommit in ansökningar om avsteg men det är bara inom psykiatrin som det godkänts.

– Där har vi bemanningssjuksköterskor under hela hösten, hos de övriga har vi försökt hitta andra lösningar. Vi vill anställa våra medarbetare, säger Peder Yderhag, personalchef på Skas.

Stötta förvaltningarna

Regionens personaldirektör Marina Olsson betonar att ledningens uppgift är att stödja förvaltningarna.

– Alla är ju överens om beslutet.

Har det gjorts många avsteg på de större sjukhusen?

– Inför 1 oktober var inget beviljat, i stället planeras det för omplaceringar. Det kommer att uppkomma situationer då det måste plockas in, men på sikt ska användandet av hyrsjuksköterskor fasas ut.

Under 2014 anlitades sjuksköterskor från bemanningsföretag för 71,1 miljoner kronor av sjukhusen och Närhälsan i regionen.

137 årsarbetare

Regionen köpte 124 536 sjukskötersketimmar, eller 73 årsarbetare om man räknar att varje sköterska gör 1 700 timmar per år. Timpriset var i snitt 563 kronor. Räknar det om till fast anställda sjuksköterskor motsvarar det 137 årsarbetare.

Två alternativ

I veckan startade sjuksköterskestudenter på Högskolan i Skövde ett löneuppror och kräver minst 25 000 kronor för att börja hos landstinget.

– Jättebra att våra medlemmar agerar, säger Mariette Björk, Vårdförbundet, och tillägger ironiskt:

– Då vet vi var våra sjuksköterskor finns nästa år: hos kommunerna eller i Norge.

Beslut om stoppet togs på tjänstemannanivå i somras och sedan i torsdags är det principiellt stopp för sjuksköterskor från bemanningsföretag.

På Skaraborgs sjukhus, som under 2014 anlitade sjuksköterskor från bemanningsföretag för 5,88 miljoner kronor, har det kommit in ansökningar om avsteg men det är bara inom psykiatrin som det godkänts.

– Där har vi bemanningssjuksköterskor under hela hösten, hos de övriga har vi försökt hitta andra lösningar. Vi vill anställa våra medarbetare, säger Peder Yderhag, personalchef på Skas.

Stötta förvaltningarna

Regionens personaldirektör Marina Olsson betonar att ledningens uppgift är att stödja förvaltningarna.

– Alla är ju överens om beslutet.

Har det gjorts många avsteg på de större sjukhusen?

– Inför 1 oktober var inget beviljat, i stället planeras det för omplaceringar. Det kommer att uppkomma situationer då det måste plockas in, men på sikt ska användandet av hyrsjuksköterskor fasas ut.

Under 2014 anlitades sjuksköterskor från bemanningsföretag för 71,1 miljoner kronor av sjukhusen och Närhälsan i regionen.

137 årsarbetare

Regionen köpte 124 536 sjukskötersketimmar, eller 73 årsarbetare om man räknar att varje sköterska gör 1 700 timmar per år. Timpriset var i snitt 563 kronor. Räknar det om till fast anställda sjuksköterskor motsvarar det 137 årsarbetare.

Två alternativ

I veckan startade sjuksköterskestudenter på Högskolan i Skövde ett löneuppror och kräver minst 25 000 kronor för att börja hos landstinget.

– Jättebra att våra medlemmar agerar, säger Mariette Björk, Vårdförbundet, och tillägger ironiskt:

– Då vet vi var våra sjuksköterskor finns nästa år: hos kommunerna eller i Norge.