03 okt 2015 06:00

03 okt 2015 06:00

Västtrafik höjer ersättningstak

KOLLEKTIVTRAFIK

Västtrafik har fördubblat den maximala ersättningen till kunder som blir mer än 20 minuter sena på grund av förseningar eller andra trafikstörningar.

Resegarantin anger att en kund bland annat kan få ersättning för utlägg för resor med taxi. Taket för ersättningen har höjts från 300 till 600 kronor.

Bolagets butiker har även börjat sälja biljetter till flygbussarna. Samtidigt har öppettiderna för kundservicen utökats.

Västtrafik har fördubblat den maximala ersättningen till kunder som blir mer än 20 minuter sena på grund av förseningar eller andra trafikstörningar.

Resegarantin anger att en kund bland annat kan få ersättning för utlägg för resor med taxi. Taket för ersättningen har höjts från 300 till 600 kronor.

Bolagets butiker har även börjat sälja biljetter till flygbussarna. Samtidigt har öppettiderna för kundservicen utökats.