05 okt 2015 18:30

05 okt 2015 18:33

Ingen kritik

Tandproblem

En kvinna från Skaraborg med munbesvär anmälde specialistkliniken för oral protetik på Skaraborgs sjukhus till Inspektionen för vård och omsorg, men Ivo ger ingen kritik i ärendet.

Patienten hade fleråriga besvär i munnen, på grund känslighet mot tandersättningsmaterial. Hon påbörjade en behandling med en konstruktion i titan och plast, men besvären fortsatte och senare har, enligt anmälan, smaklökarna förlorats.

Patienten ville bli testad avseende vilka material hon tål och att besvären ska klassas som sjukdom. Hon vill även bli behandlad med keramiska kronor och hävdar att hon blivit nonchalant behandlad.

Ivo ger inte Skas någon kritik för behandlingen, men konstaterar att det råder delade meningar mellan patienten och den behandlade läkaren om vad som sagts och hänt vid den aktuella behandlingen.

Patienten hade fleråriga besvär i munnen, på grund känslighet mot tandersättningsmaterial. Hon påbörjade en behandling med en konstruktion i titan och plast, men besvären fortsatte och senare har, enligt anmälan, smaklökarna förlorats.

Patienten ville bli testad avseende vilka material hon tål och att besvären ska klassas som sjukdom. Hon vill även bli behandlad med keramiska kronor och hävdar att hon blivit nonchalant behandlad.

Ivo ger inte Skas någon kritik för behandlingen, men konstaterar att det råder delade meningar mellan patienten och den behandlade läkaren om vad som sagts och hänt vid den aktuella behandlingen.