06 okt 2015 06:00

06 okt 2015 09:36

Ingen kritik efter att kvinna avled - fick kateter i hjärtsäcken

IVO

Under en behandling på Skaraborgs sjukhus avled en kvinna, sedan en kateter för läkemedel felaktigt förts in i hjärtsäcken.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndigheten konstaterar att åtgärden är riskfylld och det kan gå illa i sällsynta fall, men att personalen följt rutiner och praxis och inte varit oaktsam.

Ärendet avslutas utan kritik. Ivo menar att Skas utredde händelsen, vidtagit åtgärder och minskat risken för att något liknande ska inträffa.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndigheten konstaterar att åtgärden är riskfylld och det kan gå illa i sällsynta fall, men att personalen följt rutiner och praxis och inte varit oaktsam.

Ärendet avslutas utan kritik. Ivo menar att Skas utredde händelsen, vidtagit åtgärder och minskat risken för att något liknande ska inträffa.