06 okt 2015 08:00

06 okt 2015 08:00

Kommunerna skiljer sig mycket åt

44 procent av 24-åringarna i Västra Götaland hade under 2014 påbörjat högskolestudier, men det skiljer mellan de olika kommunerna.

Universitetskanslersämbetets statistik visar att Västra Götaland och Skövde har samma siffror som riket, nämligen att 44 procent av 24-åringarna (födda 1990) hade påbörjat högskolestudier till och med 2014.

Statistiken visar även att det är stora skillnader mellan de olika kommunerna.

Lidköping toppar

Lidköping (50,2 procent) har den högsta siffran i Skaraborg, följt av Hjo med 45,0. Karlsborg (30,6), Essunga (31,0), Falköping (36,6), Grästorp (37,2) och Töreboda (37,7) ligger längre ned på listan.

– Det är problematiskt att vi återigen kan konstatera stora regionala skillnader i fråga om andelen unga som väljer att studera på högskolan. Det behövs incitament för att göra det attraktivt att studera även utanför storstadsregionerna, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

I Danderyd gick 79 procent vidare till högskolsstudier, medan motsvarande siffra för Skinnskatteberg i Västmanland var 16 procent.

Det skiljer även mycket mellan hur många män och kvinnor som börjar studera.

Under förra året hade 51,4 procent av de 24-åriga kvinnorna i Skövde inlett högskolstudier, medan 36,4 av männen hade gjort samma sak. I Lidköping var skillnaden ännu större, 61,6 respektive 37,4 procent. I Mariestad var siffrorna 50,6 procent bland kvinnorna och 38,5 procent bland männen.

I hela landet hade mer än hälften av de 24-åriga kvinnorna påbörjat högskolestudier, mot bara en tredjedel av männen.

– Att kvinnorna utbildningsmässigt fortsätter dra ifrån männen påverkar i förlängningen arbetsmarknaden, säger Harriet Wallberg.

Universitetskanslersämbetets statistik visar att Västra Götaland och Skövde har samma siffror som riket, nämligen att 44 procent av 24-åringarna (födda 1990) hade påbörjat högskolestudier till och med 2014.

Statistiken visar även att det är stora skillnader mellan de olika kommunerna.

Lidköping toppar

Lidköping (50,2 procent) har den högsta siffran i Skaraborg, följt av Hjo med 45,0. Karlsborg (30,6), Essunga (31,0), Falköping (36,6), Grästorp (37,2) och Töreboda (37,7) ligger längre ned på listan.

– Det är problematiskt att vi återigen kan konstatera stora regionala skillnader i fråga om andelen unga som väljer att studera på högskolan. Det behövs incitament för att göra det attraktivt att studera även utanför storstadsregionerna, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

I Danderyd gick 79 procent vidare till högskolsstudier, medan motsvarande siffra för Skinnskatteberg i Västmanland var 16 procent.

Det skiljer även mycket mellan hur många män och kvinnor som börjar studera.

Under förra året hade 51,4 procent av de 24-åriga kvinnorna i Skövde inlett högskolstudier, medan 36,4 av männen hade gjort samma sak. I Lidköping var skillnaden ännu större, 61,6 respektive 37,4 procent. I Mariestad var siffrorna 50,6 procent bland kvinnorna och 38,5 procent bland männen.

I hela landet hade mer än hälften av de 24-åriga kvinnorna påbörjat högskolestudier, mot bara en tredjedel av männen.

– Att kvinnorna utbildningsmässigt fortsätter dra ifrån männen påverkar i förlängningen arbetsmarknaden, säger Harriet Wallberg.