06 okt 2015 18:30

07 okt 2015 12:42

Nytt försök med SOS

Regionpolitiker vill nå en lösning

Regionen är inte nöjt med SOS Alarms sätt att sköta alarmeringen av ambulanserna, men vill nå en uppgörelse.
– Vi vill hitta ett bra sätt att gå vidare, säger regionrådet Martin Andreasson (M).

Regionen är inte nöjt med sättet SOS sköter dirigering och prioritering av ambulanserna. I våras gjordes ett försök att ta över prioriteringen, men parterna kom inte överens. Under tisdagen beslöt regionstyrelsen att göra ett nytt försök att nå en överenskommelse.

Regionrådet Martin Andreasson (M):

– Vi vill ha ett avtal som gör att vi får tid att vrida och vända på frågan en gång till. Vi vill ha en tjänst som fungerar och som lätt kan samordnas med andra blåljusorganisationer.

Ville annorlunda

Tjänstemännen föreslog att regionen skulle ta över prioritering och dirigering i egen regi från och med 1 april 2016, dagen efter avtalet med SOS Alarm går ut. Politiken ville annorlunda och börjar i praktiken om i frågan.

– Det finns flera goda argument att ta över det i egen regi, men vi kände oss inte helt redo att ta det steget.

Vad säger att förhandlingarna lyckas den här gången?

– Vi får hitta ett bra samtalsklimat. Vi vill hjälpa SOS Alarm att lösa de problem som finns.

Förhandlingsrundan kan utmynna i att regionen sköter prioriteringen.

– SOS Alarm har haft svårt att rekrytera det antal sjuksköterskor som krävs. Vi tror att vi kan göra tjänsterna mer attraktiva. En tanke är att låta ambulanssjuksköterskor och de som sköter prioriteringar växla, säger oppositionsrådet Jim Aleberg (S).

Regionstyrelsen tog beslut om att införa klimatväxling för de regionanställda då de flyger och kör privat bil i tjänsten. För varje bilresa med privat bil avsätts tre kronor per mil till strategiska miljöinsatser.

– Vi har halkat efter i miljöarbetet. Transporter är en negativ miljöfaktor, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Kulturplan

Ärendet ska behandlas av regionfullmäktige, som även ska ta definitivt beslut om kulturplanen.

– I den borde ledningen vara tydligare med de läsfrämjande åtgärderna, den kanske bör ha mer om flyktingströmmarna och om hur det påverkar kulturen. Dessutom saknar jag en kulturpolitik för den gröna omställningen, säger Bergström, som var kulturnämndens ordförande förra mandatperioden.

Regionen är inte nöjt med sättet SOS sköter dirigering och prioritering av ambulanserna. I våras gjordes ett försök att ta över prioriteringen, men parterna kom inte överens. Under tisdagen beslöt regionstyrelsen att göra ett nytt försök att nå en överenskommelse.

Regionrådet Martin Andreasson (M):

– Vi vill ha ett avtal som gör att vi får tid att vrida och vända på frågan en gång till. Vi vill ha en tjänst som fungerar och som lätt kan samordnas med andra blåljusorganisationer.

Ville annorlunda

Tjänstemännen föreslog att regionen skulle ta över prioritering och dirigering i egen regi från och med 1 april 2016, dagen efter avtalet med SOS Alarm går ut. Politiken ville annorlunda och börjar i praktiken om i frågan.

– Det finns flera goda argument att ta över det i egen regi, men vi kände oss inte helt redo att ta det steget.

Vad säger att förhandlingarna lyckas den här gången?

– Vi får hitta ett bra samtalsklimat. Vi vill hjälpa SOS Alarm att lösa de problem som finns.

Förhandlingsrundan kan utmynna i att regionen sköter prioriteringen.

– SOS Alarm har haft svårt att rekrytera det antal sjuksköterskor som krävs. Vi tror att vi kan göra tjänsterna mer attraktiva. En tanke är att låta ambulanssjuksköterskor och de som sköter prioriteringar växla, säger oppositionsrådet Jim Aleberg (S).

Regionstyrelsen tog beslut om att införa klimatväxling för de regionanställda då de flyger och kör privat bil i tjänsten. För varje bilresa med privat bil avsätts tre kronor per mil till strategiska miljöinsatser.

– Vi har halkat efter i miljöarbetet. Transporter är en negativ miljöfaktor, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Kulturplan

Ärendet ska behandlas av regionfullmäktige, som även ska ta definitivt beslut om kulturplanen.

– I den borde ledningen vara tydligare med de läsfrämjande åtgärderna, den kanske bör ha mer om flyktingströmmarna och om hur det påverkar kulturen. Dessutom saknar jag en kulturpolitik för den gröna omställningen, säger Bergström, som var kulturnämndens ordförande förra mandatperioden.