07 okt 2015 13:02

07 okt 2015 13:02

Fler hållplatser med reflexer

Västtrafik sätter upp ytterligare 60 reflexsnurror på hållplatser i Skaraborg, för att chaufförerna ska se om det finns resenärer som vill åka med.

Snurran är ett hjul som avger en reflex när den snurrar och ger en bra och säker signal på att det finns någon på hållplatsen.

Efter satsningen finns det ungefär 200 hållplatser, som valts ut med hjälp av bussförarna, med snurror i Skaraborg. Hållplatser där det är extra svårt att se blivande resenärer har prioriterats.

Snurran är ett hjul som avger en reflex när den snurrar och ger en bra och säker signal på att det finns någon på hållplatsen.

Efter satsningen finns det ungefär 200 hållplatser, som valts ut med hjälp av bussförarna, med snurror i Skaraborg. Hållplatser där det är extra svårt att se blivande resenärer har prioriterats.