07 okt 2015 06:00

07 okt 2015 09:02

Samma namn - sjukhuset förväxlade blodpåsar

LEX MARIA

Två patienter med samma förnamn och liknande personnummer låg på en klinik vid Skaraborgs sjukhus. Båda fick blodtransfusioner under samma dag.

Dagen därpå skulle bara en av patienterna få blod. Två påsar låg i kylen, en returnerades men eftersom det var fel påse fick kvinnan som skulle ha transfusion den andra kvinnans påse.

Skaraborgs sjukhus har anmält ärendet, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Dagen därpå skulle bara en av patienterna få blod. Två påsar låg i kylen, en returnerades men eftersom det var fel påse fick kvinnan som skulle ha transfusion den andra kvinnans påse.

Skaraborgs sjukhus har anmält ärendet, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.