08 okt 2015 09:02

08 okt 2015 09:03

Talekonsten ska premieras

Veteranföreningen i Västra Götaland har inrättat ett pris till årets retoriker i regionfullmäktige.

Priset, som ska delas ut en gång per år, ska delas ut till den som uppvisat en god retorisk förmåga vid fullmäktiges sammanträden. Partier och ledamöter kan nominera, beslutet tas av juryn som består av veteranföreningens styrelse.

Retorik är läran om talekonsten. Genom priset vill veteranföreningen slå ett slag för den och göra fullmäktiges debatter mer intressanta.

Priset, som ska delas ut en gång per år, ska delas ut till den som uppvisat en god retorisk förmåga vid fullmäktiges sammanträden. Partier och ledamöter kan nominera, beslutet tas av juryn som består av veteranföreningens styrelse.

Retorik är läran om talekonsten. Genom priset vill veteranföreningen slå ett slag för den och göra fullmäktiges debatter mer intressanta.