14 okt 2015 06:00

14 okt 2015 06:00

Hur går det för sjukhusen?

INTERPELLATION

Lars Engen (V), undrar i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) hur läget för regionens sjukhus. Engen kommer, under tisdagens regionfullmäktige, att fråga hur Magnusson ser på sjukhusens möjligheter att uppnå ekonomisk balans från 2016 utan att verksamheten eller arbetsmiljön försämras.

Engen betonar att underskotten växer, att överbeläggningarna och köerna ökar, liksom sjukskrivningarna bland personalen.

Lars Engen (V), undrar i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) hur läget för regionens sjukhus. Engen kommer, under tisdagens regionfullmäktige, att fråga hur Magnusson ser på sjukhusens möjligheter att uppnå ekonomisk balans från 2016 utan att verksamheten eller arbetsmiljön försämras.

Engen betonar att underskotten växer, att överbeläggningarna och köerna ökar, liksom sjukskrivningarna bland personalen.