14 okt 2015 13:33

14 okt 2015 13:34

Riktad satsning på lönehöjning

Regionledningen har avsatt 50 miljoner i budgeten för 2016 till satsningar på jämställda löner och lönekarriär.

Personalutskottet har tagit beslut om att medlen ska satsas på att höja lönerna för specialistsjuksköterskorna.

– Det handlar om att uppmuntra till, och värdesätta vidareutbildning samt ge ökade karriärmöjligheter, säger Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet, i ett pressmeddelande.

Regionledningen har avsatt 50 miljoner i budgeten för 2016 till satsningar på jämställda löner och lönekarriär.

Personalutskottet har tagit beslut om att medlen ska satsas på att höja lönerna för specialistsjuksköterskorna.

– Det handlar om att uppmuntra till, och värdesätta vidareutbildning samt ge ökade karriärmöjligheter, säger Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet, i ett pressmeddelande.