14 okt 2015 06:00

14 okt 2015 06:00

Vänsterfråga om trauma

FRÅGA

Vänsterpartiet undrar hur regionen ska jobba för att öka kunskapen om olika trauma hos personalen i primärvården och andra verksamheter som kommer i kontakt med människor som haft krigsupplevelser. Carina Örgård ställer frågan i en interpellation till regionrådet Jonas Andersson (FP) under tisdagens fullmäktige.

Örgård betonar i interpellationen att regionen redan har för små resurser för vuxna som drabbats av psykologisk traumatisering.

Vänsterpartiet undrar hur regionen ska jobba för att öka kunskapen om olika trauma hos personalen i primärvården och andra verksamheter som kommer i kontakt med människor som haft krigsupplevelser. Carina Örgård ställer frågan i en interpellation till regionrådet Jonas Andersson (FP) under tisdagens fullmäktige.

Örgård betonar i interpellationen att regionen redan har för små resurser för vuxna som drabbats av psykologisk traumatisering.