15 okt 2015 06:00

15 okt 2015 06:00

Fick väntar tre månader på läkarintyg

En patient vid öppenvårdspsykiatrin fick vänta tre månader på ett läkarintyg och Skaraborgs sjukhus får kritik av Inspektionen för vård och omsorg.

Patienten hade varit sjukskriven en längre tid, inväntade ett beslut om sjukersättning och ville ha ett läkarintyg.

Öppenpsykiatrin vid Skas kontaktades men, enligt anmälan till Ivo, kunde inte något intyg utfärdas då det saknades läkare som kunde skriva intyget. Patienten fick därför vänta i cirka tre månader på att få intyget och anmälde det till Ivo.

Ivo ger Skas kritik för den långa väntetiden. I sitt beslut skriver myndigheten att en begäran om ett läkarintyg måste kunna hanteras skyndsamt, med tanke till de omständigheter som råder då intyget begärs.

Skas säger i sitt yttrande att det rådde en mycket allvarlig läkarbrist på Skas vuxenpsykiatri vid det aktuella tillfället.

Verksamheten har beklagat det inträffade och anser att det inte är försvarbart att direkt hänvisa patienten till kommunens socialtjänst då patienten behöver en läkarbedömning och ett eventuellt utlåtande till Försäkringskassan.

Patienten hade varit sjukskriven en längre tid, inväntade ett beslut om sjukersättning och ville ha ett läkarintyg.

Öppenpsykiatrin vid Skas kontaktades men, enligt anmälan till Ivo, kunde inte något intyg utfärdas då det saknades läkare som kunde skriva intyget. Patienten fick därför vänta i cirka tre månader på att få intyget och anmälde det till Ivo.

Ivo ger Skas kritik för den långa väntetiden. I sitt beslut skriver myndigheten att en begäran om ett läkarintyg måste kunna hanteras skyndsamt, med tanke till de omständigheter som råder då intyget begärs.

Skas säger i sitt yttrande att det rådde en mycket allvarlig läkarbrist på Skas vuxenpsykiatri vid det aktuella tillfället.

Verksamheten har beklagat det inträffade och anser att det inte är försvarbart att direkt hänvisa patienten till kommunens socialtjänst då patienten behöver en läkarbedömning och ett eventuellt utlåtande till Försäkringskassan.