15 okt 2015 06:00

15 okt 2015 06:00

Försenad cancerdiagnos

ANMÄLAN

En patient i regionen hade stora besvär och smärtor i munnen. Det visade sig vara en cancertumör i underkäken men diagnosen och omhändertagandet blev försenat.

Förseningen fick allvarliga följder för patienten och folktandvården har anmält, enligt lex Maria, händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I anmälan konstaterar folktandvården att det inte går att säga vilken betydelse den sena handläggningen haft, men att den inte varit optimal.

En patient i regionen hade stora besvär och smärtor i munnen. Det visade sig vara en cancertumör i underkäken men diagnosen och omhändertagandet blev försenat.

Förseningen fick allvarliga följder för patienten och folktandvården har anmält, enligt lex Maria, händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I anmälan konstaterar folktandvården att det inte går att säga vilken betydelse den sena handläggningen haft, men att den inte varit optimal.