15 okt 2015 12:34

15 okt 2015 12:34

Underskott för Skas i september

Skaraborgs sjukhus redovisar ett underskott på sju miljoner för september.

Skas brottas med sin ekonomi och prognosen för helåret tyder på ett underskott på 82 miljoner, vilket är 70 miljoner sämre än budget. Sedan tidigare har Skas fått tillstånd av regionen att använda tolv miljoner av det egna kapitalet. De pengarna ska gå till kostnader i samband med byggprojekt.

Regionstyrelsens ägarutskott har tidigare sagt att Skas måste visa ett nollresultat på månadsbasis senast under november.

Under augusti handlade det om ett överskott på 9,7 miljoner, men under september blev siffrorna röda igen. Underskottet blev sju miljoner.

– Tråkigt, vi hade hoppats att trenden från augusti skulle fortsätta, säger ekonomichefen Åsa Ranbro Jansson.

Ligger på budget

Personalkostnaderna låg ungefär på budget under september, men kostnaderna för medicinskt material (bland annat operationsutrustning och implantat) fortsätter stiga samtidigt som Skas gör fler operationer. Dessutom ökar kostnaderna för läkemedel mer än budget.

Sjukfrånvaron under september låg på 6,7 procent, vilket i närheten av förra årets siffror. Flera projekt pågår och är på gång för att minska den typen av frånvaro. Däremot minskar övertiden.

Köerna till besök och behandlingar minskade, jämfört med de tuffa semestermånaderna. Antalet besök hos läkare och sjukvårdande behandlingar ökade.

Skas brottas med sin ekonomi och prognosen för helåret tyder på ett underskott på 82 miljoner, vilket är 70 miljoner sämre än budget. Sedan tidigare har Skas fått tillstånd av regionen att använda tolv miljoner av det egna kapitalet. De pengarna ska gå till kostnader i samband med byggprojekt.

Regionstyrelsens ägarutskott har tidigare sagt att Skas måste visa ett nollresultat på månadsbasis senast under november.

Under augusti handlade det om ett överskott på 9,7 miljoner, men under september blev siffrorna röda igen. Underskottet blev sju miljoner.

– Tråkigt, vi hade hoppats att trenden från augusti skulle fortsätta, säger ekonomichefen Åsa Ranbro Jansson.

Ligger på budget

Personalkostnaderna låg ungefär på budget under september, men kostnaderna för medicinskt material (bland annat operationsutrustning och implantat) fortsätter stiga samtidigt som Skas gör fler operationer. Dessutom ökar kostnaderna för läkemedel mer än budget.

Sjukfrånvaron under september låg på 6,7 procent, vilket i närheten av förra årets siffror. Flera projekt pågår och är på gång för att minska den typen av frånvaro. Däremot minskar övertiden.

Köerna till besök och behandlingar minskade, jämfört med de tuffa semestermånaderna. Antalet besök hos läkare och sjukvårdande behandlingar ökade.