16 okt 2015 06:00

16 okt 2015 06:00

Stor satsning på akutvården i regionen

Regionen satsar 150 miljoner på att stärka akutsjukvården. 22 av miljonerna hamnar hos Skaraborgs sjukhus.

– Bra att det fokuseras på akutsjukvården, säger Hans Halén, verksamhetschef på Skas.

145 miljoner av ledningens satsning på akutsjukvården fördelas direkt till sjukhusen, baserat på antalet besök under de tre första kvartalen i år. För Skas innebär det 22 miljoner (15,17 procent) till olika satsningar.

Bland annat kommer det handla om fler läkarresurser på akutmottagningen, bland annat efter modellen 50 procents tjänstgöring på akuten, resten på kliniken. Skas vill även ha barnsjuksköterskor och distriktssjuksköterskor på akuterna. De sistnämnda ska bland annat fånga upp och hjälpa mångbesökare och multisjuka. En fjärde del är att inrätta observationsplatser i anknytning till akuten där patienter kan ligga ett antal timmar, i väntan på att köras till en avdelning eller kunna åka hem.

Regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS, tog beslut om satsningen under tisdagen.

– Vi har haft problem med akuternas tillgänglighet under lång tid; de här pengarna kan inte lösa allt men om några år ska vi förhoppningsvis se resultat, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i HSS.

Satsningen har pågått under 2015 och snittet för patienternas tid på akutmottagningarna har sjunkit. Nu har 62 procent mindre än fyra timmars vistelsetid på akuten, jämfört med 52 procent under motsvarande tid förra året. Siffrorna för Skas, som redan har börjat med fler läkare på akuten i Skövde och med distriktssköterskor i Lidköping, är ännu bättre. I augusti var 74 procent av patienterna kortare tid än fyra timmar på akuten, ett år tidigare handlade det om 68 procent.

SD-motion avslogs

En SD-motion om att inrätta ett screeningsprogram för prostatacancer avslogs men HSS ska utreda och ta ställning till en försöksverksamhet för organiserad provtagning.

En allmänläkarkonsultorganisation (AKO) ska införas i regionen. Funktionen, som ska finnas inom primärvården, ska vara en länk till verksamheterna inom länssjukvården. Det ska vara ett sätt att öka kommunikationen mellan enheterna.

145 miljoner av ledningens satsning på akutsjukvården fördelas direkt till sjukhusen, baserat på antalet besök under de tre första kvartalen i år. För Skas innebär det 22 miljoner (15,17 procent) till olika satsningar.

Bland annat kommer det handla om fler läkarresurser på akutmottagningen, bland annat efter modellen 50 procents tjänstgöring på akuten, resten på kliniken. Skas vill även ha barnsjuksköterskor och distriktssjuksköterskor på akuterna. De sistnämnda ska bland annat fånga upp och hjälpa mångbesökare och multisjuka. En fjärde del är att inrätta observationsplatser i anknytning till akuten där patienter kan ligga ett antal timmar, i väntan på att köras till en avdelning eller kunna åka hem.

Regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS, tog beslut om satsningen under tisdagen.

– Vi har haft problem med akuternas tillgänglighet under lång tid; de här pengarna kan inte lösa allt men om några år ska vi förhoppningsvis se resultat, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i HSS.

Satsningen har pågått under 2015 och snittet för patienternas tid på akutmottagningarna har sjunkit. Nu har 62 procent mindre än fyra timmars vistelsetid på akuten, jämfört med 52 procent under motsvarande tid förra året. Siffrorna för Skas, som redan har börjat med fler läkare på akuten i Skövde och med distriktssköterskor i Lidköping, är ännu bättre. I augusti var 74 procent av patienterna kortare tid än fyra timmar på akuten, ett år tidigare handlade det om 68 procent.

SD-motion avslogs

En SD-motion om att inrätta ett screeningsprogram för prostatacancer avslogs men HSS ska utreda och ta ställning till en försöksverksamhet för organiserad provtagning.

En allmänläkarkonsultorganisation (AKO) ska införas i regionen. Funktionen, som ska finnas inom primärvården, ska vara en länk till verksamheterna inom länssjukvården. Det ska vara ett sätt att öka kommunikationen mellan enheterna.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.