16 okt 2015 20:00

16 okt 2015 20:00

Vårdsamordnare för patienter med psykisk ohälsa

Vårdsamordnare för patienter med psykisk ohälsa är den senaste funktionen på vårdcentralerna.

– En skör patientgrupp. Vi får se vad det ger, säger Ami Hertzman, chef för vårdcentralen i Tidan.

Regionen får statliga pengar för att stärka vården för patienter med psykisk ohälsa.

Förra sommaren togs beslut om att utveckla vårdsamordnare för patienter med psykisk ohälsa. Nu börjar samordnarna sitt jobb och 160 av drygt 200 vårdcentraler, både offentliga och privata, har utsett samordnare och får 60 000 kronor samt tio kronor per listad patient och år.

Samma ersättning kommer att betalas ut under år två.

– Sedan hoppas vi att projektet är permanentat. Det är ju inga nya patienter för vårdcentralerna, säger projektledaren Åsa Porath.

Vårdcentralen i Tidan, som har drygt 4 000 listade patienter, tvekade först men kommer att ha funktionen.

– Tiden får utvisa hur det blir. Via ersättningen har vi möjlighet att plocka in vikarier och täcka tiden som går åt, säger chefen Ami Hertzman.

Patienter med lindriga och måttliga depressioner är aktuella. Via projektet ska de få en vårdkontakt, för att lättare kunna nå läkare eller den profession som behövs. Hur många patienter som kommer att omfattas i Tidan bestäms av läkargruppen.

– Vi inleder troligen med två eller tre patienter, sedan får vi se beroende på hur det går, säger Ami Hertzman.

Ingela Gladh kommer att ha ansvaret för patientgruppen:

– Patientgruppen har en tendens att isolera sig, det är viktigt att de får stöd och vet vem de ska kontakta.

Hur det blir om två år, då projektpengarna inte finns längre, kan inte Hertzman säga i dagsläget:

– Då får vi se hur mycket primärvården orkat med.

Samordnarna har utbildats och kommer regelbundet att få metodstöd. De flesta av samordnarna är sjuksköterskor, men även socionomer och psykologer kan ha funktionen.

– Hittills har vi utbildat cirka 90 vårdsamordnare. Intresset är stort, säger Åsa Porath.

Projektet utvärderas kontinuerligt, genom ett samarbete med Göteborgs universitet.

– Till våren vet vi mer hur arbetet har fungerat.

Regionen får statliga pengar för att stärka vården för patienter med psykisk ohälsa.

Förra sommaren togs beslut om att utveckla vårdsamordnare för patienter med psykisk ohälsa. Nu börjar samordnarna sitt jobb och 160 av drygt 200 vårdcentraler, både offentliga och privata, har utsett samordnare och får 60 000 kronor samt tio kronor per listad patient och år.

Samma ersättning kommer att betalas ut under år två.

– Sedan hoppas vi att projektet är permanentat. Det är ju inga nya patienter för vårdcentralerna, säger projektledaren Åsa Porath.

Vårdcentralen i Tidan, som har drygt 4 000 listade patienter, tvekade först men kommer att ha funktionen.

– Tiden får utvisa hur det blir. Via ersättningen har vi möjlighet att plocka in vikarier och täcka tiden som går åt, säger chefen Ami Hertzman.

Patienter med lindriga och måttliga depressioner är aktuella. Via projektet ska de få en vårdkontakt, för att lättare kunna nå läkare eller den profession som behövs. Hur många patienter som kommer att omfattas i Tidan bestäms av läkargruppen.

– Vi inleder troligen med två eller tre patienter, sedan får vi se beroende på hur det går, säger Ami Hertzman.

Ingela Gladh kommer att ha ansvaret för patientgruppen:

– Patientgruppen har en tendens att isolera sig, det är viktigt att de får stöd och vet vem de ska kontakta.

Hur det blir om två år, då projektpengarna inte finns längre, kan inte Hertzman säga i dagsläget:

– Då får vi se hur mycket primärvården orkat med.

Samordnarna har utbildats och kommer regelbundet att få metodstöd. De flesta av samordnarna är sjuksköterskor, men även socionomer och psykologer kan ha funktionen.

– Hittills har vi utbildat cirka 90 vårdsamordnare. Intresset är stort, säger Åsa Porath.

Projektet utvärderas kontinuerligt, genom ett samarbete med Göteborgs universitet.

– Till våren vet vi mer hur arbetet har fungerat.