20 okt 2015 06:00

20 okt 2015 06:00

Glada miner på Skas efter lyckad värvning

Spanska Lidia Aquilera jobbar redan på Skaraborgs sjukhus. Till våren får hon sällskap av sex kollegor.

Lidia Aquilera deltog under rekryteringen av de spanska sjuksköterskorna. Tillsammans med två enhetschefer och en från personalavdelningen träffade Lidia 32 kandidater till de sex platserna på Skas. Till slut kom gruppen överens om vilka som ska anställas. Nu pluggar de (tre män och tre kvinnor) svenska (nivå B2) och till våren kommer de till Skas och börjar på kirurgen respektive medicin.

– Det är en del av rekryteringsarbetet, ett sätt att få in mer kompetens och höja arbetsmiljön för alla, säger Eva Sundström, biträdande sjukhusdirektör.

Personalchef Peder Yderhag:

– Det behövs viss luft i systemet. Får vi fler sjuksköterskor kan vi gå upp i vårdplatser, vi har försökt bemanna upp men inte lyckats.

Lidia Aquilera, som har en spansk sjuksköterskeutbildning, flyttade hit för fyra år sedan. Hon läste svenska, gick någon kurs och jobbar numera på kirurgen.

– Det är ingen skillnad på utbildningen; vi har samma ansvar och kompetenser. Det gäller att lära sig språket och de rutiner som finns på avdelningen, men det är mer administrativt jobb i Sverige, säger Lidia Aguilera.

Flera sjuksköterskor i Spanien är arbetslösa. Lidia berättar att många går på vikariat eller på inringning inom den offentliga sjukvården. Att få en fast anställning är svårt.

De spanska sjuksköterskorna anställs direkt av Skas och inleder med en provanställning. Varje rekrytering kostar cirka 125 000 kronor.

– Det är inte gratis att rekrytera i Sverige heller, säger Sundström.

Kan ni tänka er att rekrytera fler från Spanien?

– De ska komma på plats först, men vi satsar även på andra delar.

Lidia Aquilera deltog under rekryteringen av de spanska sjuksköterskorna. Tillsammans med två enhetschefer och en från personalavdelningen träffade Lidia 32 kandidater till de sex platserna på Skas. Till slut kom gruppen överens om vilka som ska anställas. Nu pluggar de (tre män och tre kvinnor) svenska (nivå B2) och till våren kommer de till Skas och börjar på kirurgen respektive medicin.

– Det är en del av rekryteringsarbetet, ett sätt att få in mer kompetens och höja arbetsmiljön för alla, säger Eva Sundström, biträdande sjukhusdirektör.

Personalchef Peder Yderhag:

– Det behövs viss luft i systemet. Får vi fler sjuksköterskor kan vi gå upp i vårdplatser, vi har försökt bemanna upp men inte lyckats.

Lidia Aquilera, som har en spansk sjuksköterskeutbildning, flyttade hit för fyra år sedan. Hon läste svenska, gick någon kurs och jobbar numera på kirurgen.

– Det är ingen skillnad på utbildningen; vi har samma ansvar och kompetenser. Det gäller att lära sig språket och de rutiner som finns på avdelningen, men det är mer administrativt jobb i Sverige, säger Lidia Aguilera.

Flera sjuksköterskor i Spanien är arbetslösa. Lidia berättar att många går på vikariat eller på inringning inom den offentliga sjukvården. Att få en fast anställning är svårt.

De spanska sjuksköterskorna anställs direkt av Skas och inleder med en provanställning. Varje rekrytering kostar cirka 125 000 kronor.

– Det är inte gratis att rekrytera i Sverige heller, säger Sundström.

Kan ni tänka er att rekrytera fler från Spanien?

– De ska komma på plats först, men vi satsar även på andra delar.