20 okt 2015 15:55

20 okt 2015 15:56

Hur ska det gå för sjukhusen nästa år?

Sjukvårdens finansiering var ett hett ämne under regionfullmäktige.

– De som ligger i en sjuksal bryr sig inte om det är ett intäktsproblem eller kostnadsutvecklingsproblem, konstaterar Håkan Linnarsson (S).

De flesta av regionens sjukhus går mot ett negativt resultat för 2015. I en interpellation undrade Vänsterpartiet hur regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) såg på sjukhusens möjligheter att uppnå ekonomisk balans från 2016 utan att försämra verksamheten eller arbetsmiljön.

– Vi har skjutit till 750 miljoner extra, inlett en satsning på psykiatrin och akutsjukvården, men det förefaller som att några enheter släppt kontrollen och låtit kostnaderna skena iväg. Vi kommer att återkomma och föreslå ytterligare åtgärder, säger Johnny Magnusson.

16 procent

Jonas Andersson (FP) säger att länssjukvårdens anslag ökat med 16 procent de senaste fyra åren. Johnny Magnusson tillade att det aldrig varit så många anställda och så stora resurser inom sjukvården som just nu.

– Det är inte problemet, vi måste föra in mer pengar i primärvården och minska på trycket för sjukhusen, säger Jonas Andersson.

Håkan Linnarsson (S) betonar att de som ligger i en sjukhussal inte bryr sig om vilket som är problemet.

– Patienternas behov ökar, men resurserna ökar inte lika snabbt. Grundverksamheten måste finansieras, besluten bör fattas lokalt men nämnderna har för lite pengar att röra sig med.

Mobil röntgen

Eva Olofssons (V) motion om att utreda en start av mobil röntgen bifölls.

– Hoppas att de äldre får nytta av det. Blir det av kan en röntgenapparat och en sköterska komma till äldreboendet och röntga de som behöver det. Då slipper de äldre göra den jobbiga resan till sjukhuset, säger hon.

De flesta av regionens sjukhus går mot ett negativt resultat för 2015. I en interpellation undrade Vänsterpartiet hur regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) såg på sjukhusens möjligheter att uppnå ekonomisk balans från 2016 utan att försämra verksamheten eller arbetsmiljön.

– Vi har skjutit till 750 miljoner extra, inlett en satsning på psykiatrin och akutsjukvården, men det förefaller som att några enheter släppt kontrollen och låtit kostnaderna skena iväg. Vi kommer att återkomma och föreslå ytterligare åtgärder, säger Johnny Magnusson.

16 procent

Jonas Andersson (FP) säger att länssjukvårdens anslag ökat med 16 procent de senaste fyra åren. Johnny Magnusson tillade att det aldrig varit så många anställda och så stora resurser inom sjukvården som just nu.

– Det är inte problemet, vi måste föra in mer pengar i primärvården och minska på trycket för sjukhusen, säger Jonas Andersson.

Håkan Linnarsson (S) betonar att de som ligger i en sjukhussal inte bryr sig om vilket som är problemet.

– Patienternas behov ökar, men resurserna ökar inte lika snabbt. Grundverksamheten måste finansieras, besluten bör fattas lokalt men nämnderna har för lite pengar att röra sig med.

Mobil röntgen

Eva Olofssons (V) motion om att utreda en start av mobil röntgen bifölls.

– Hoppas att de äldre får nytta av det. Blir det av kan en röntgenapparat och en sköterska komma till äldreboendet och röntga de som behöver det. Då slipper de äldre göra den jobbiga resan till sjukhuset, säger hon.