23 okt 2015 18:55

23 okt 2015 18:55

Kommunerna vill få samlad bild av flyktingtrycket

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund vill få en samlad bild av flyktingsituationen och det ökade trycket.

– Vi ska växla upp från ett bra och högt mottagande, säger ordföranden Katarina Jonsson (M).

Under fredagens styrelsemöte fick kommunchefsgruppen uppdraget att redovisa en samlad bild av flyktingsituationen i Skaraborgs kommuner, hur läget hanteras och vilka brister som upplevs. Till nästa möte (4 december) ska gruppen beskriva vilka behov av kommunal samverkan som krävs.

– Vi har redan samverkan, och har självklart kontakt med primärvården och sjukhusen, men nu gör vi en rejäl kraftsamling och växlar upp, säger Katarina Jonsson.

Lärarutbildningar

Kommunalförbundet går vidare med jobbet, som görs tillsammans med högskolan, att få lärarutbildningar till Skaraborg. Under fredagen godkändes strategin för arbetet.

På kort sikt hoppas de berörda att Högskolan i Borås hösten 2016 ska starta en distansutbildning (förskollärare) för 50 elever i Skövde. Dessutom räknar Karlstad universitet med att genomföra distansutbildningar i Lidköping, Falköping och Mariestad för cirka 30 lärare (förskollärare, F-3, 4-6) per år.

Kommunalförbundets styrelse ska skriva, samt följa upp med ett personligt möte, till utbildningsdepartementet om behovet att starta lärarutbildningar i Skövde.

Praktikplatser

Kommunerna ska även garantera att det finns tillräckligt många platser för elevernas praktikdelar (VFU), vilket är viktigt för högskolans arbete.

– Praktikplatser är en förutsättning, säger Katarina Jonsson.

På lång sikt vill kommunerna att Högskolan i Skövde tar beslut om en egen lärarutbildning. Utredningen om högskolans inritning ska vara klar i maj nästa år.

Under fredagens styrelsemöte fick kommunchefsgruppen uppdraget att redovisa en samlad bild av flyktingsituationen i Skaraborgs kommuner, hur läget hanteras och vilka brister som upplevs. Till nästa möte (4 december) ska gruppen beskriva vilka behov av kommunal samverkan som krävs.

– Vi har redan samverkan, och har självklart kontakt med primärvården och sjukhusen, men nu gör vi en rejäl kraftsamling och växlar upp, säger Katarina Jonsson.

Lärarutbildningar

Kommunalförbundet går vidare med jobbet, som görs tillsammans med högskolan, att få lärarutbildningar till Skaraborg. Under fredagen godkändes strategin för arbetet.

På kort sikt hoppas de berörda att Högskolan i Borås hösten 2016 ska starta en distansutbildning (förskollärare) för 50 elever i Skövde. Dessutom räknar Karlstad universitet med att genomföra distansutbildningar i Lidköping, Falköping och Mariestad för cirka 30 lärare (förskollärare, F-3, 4-6) per år.

Kommunalförbundets styrelse ska skriva, samt följa upp med ett personligt möte, till utbildningsdepartementet om behovet att starta lärarutbildningar i Skövde.

Praktikplatser

Kommunerna ska även garantera att det finns tillräckligt många platser för elevernas praktikdelar (VFU), vilket är viktigt för högskolans arbete.

– Praktikplatser är en förutsättning, säger Katarina Jonsson.

På lång sikt vill kommunerna att Högskolan i Skövde tar beslut om en egen lärarutbildning. Utredningen om högskolans inritning ska vara klar i maj nästa år.