27 okt 2015 06:00

27 okt 2015 09:06

Vill att regionen tar huvudansvar

SKARABORG: Utbildningscenter på Skas

Skaraborgs sjukhus går vidare med planerna på ett utbildningscenter för ambulanspersonal och ansökan om projektpengar är skickad till regionen.

I centrumet, som ska ligga vid den nuvarande ambulansstationen i Skövde, ska ambulanspersonal från hela landet kunna träna och utbildas olika moment. Allt sköts genom simuleringsteknik.

Även övriga yrken inom akutvård och personal inom hemtjänsten skulle kunna öva i centret.

– Många skulle ha nytta av anläggningen och det är ett bra samarbete mellan många aktörer. Men vi kan inte stå för detta själva, säger ställföreträdande sjukvårdsdirektör Eva Sundström.

Skas har skickat in en ansökan till regionen att hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar ansvaret för utvecklingen. Projekttiden är satt till tre år och kostnaden beräknas till 8,75 miljoner, inklusive hyreskostnader, per år. Om allt går enligt planerna ska projektet inledas vid årsskiftet.

Centret ska även vara bas för olika forskningsprojekt inom prehospital vård, simuleringsteknik samt spelutveckling.

I centrumet, som ska ligga vid den nuvarande ambulansstationen i Skövde, ska ambulanspersonal från hela landet kunna träna och utbildas olika moment. Allt sköts genom simuleringsteknik.

Även övriga yrken inom akutvård och personal inom hemtjänsten skulle kunna öva i centret.

– Många skulle ha nytta av anläggningen och det är ett bra samarbete mellan många aktörer. Men vi kan inte stå för detta själva, säger ställföreträdande sjukvårdsdirektör Eva Sundström.

Skas har skickat in en ansökan till regionen att hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar ansvaret för utvecklingen. Projekttiden är satt till tre år och kostnaden beräknas till 8,75 miljoner, inklusive hyreskostnader, per år. Om allt går enligt planerna ska projektet inledas vid årsskiftet.

Centret ska även vara bas för olika forskningsprojekt inom prehospital vård, simuleringsteknik samt spelutveckling.