29 okt 2015 06:00

29 okt 2015 06:00

Prislapp för vård nästa år är klar

SKARABORG: Beslut om överenskommelser

Skaraborgs sjukhus kommer att få 3,4 miljarder kronor av östra hälso- och sjukvårdsnämnden för vård under 2016.

Överenskommelsen beskriver vilken vård som ska bedrivas och hur mycket befolkningen, som i Skaraborgs företräds av den östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ska betala.

Avtalet för länssjukvård hos Skaraborgs sjukhus omfattar totalt 3,481 miljarder kronor, varav 3,372 miljarder kommer från den östra nämnden.

– Det är 30 miljoner extra. Vi blev tillsagda att dammsuga för att tillföra mer till länssjukvård, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra nämnden.

Vad har ni fått prioritera bort?

– Kanske en del av folkhälsoarbetet, men vi satsar redan mycket på det viktiga arbetet och det kommer fler år och överenskommelser.

I överenskommelsen betonas det fortsatta arbetet för en verksamhet i ekonomisk balans på Skas. Standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården och utveckling av psykiatrin är andra prioriterade områden.

Nämnden tog även beslut om överenskommelser för 2016 om beställd primärvård, riks- och regionsjukvård, handikappverksamhet och tandvårdsverksamhet.

Utväg Skaraborg

Stödet till Utväg Skaraborg, en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relationer, får ett ökat stöd. Östra nämnden skjuter till 150 000 kronor extra för 2015 och 330 000 kronor extra för 2016, under förutsättning att kommunerna i Skaraborg skjuter till samma belopp.

– Tillströmningen av ärenden ökar, Utväg Skaraborg behöver anställa mer personal. Det är väl tyvärr ännu ett tecken på att den psykiska ohälsan ökar, säger Gunilla Druve Jansson.

Ersättningen till de fyra samordningsförbunden, som arbetar med personer som behöver stöd från mer än en myndighet för att återfå eller förbättra sin arbetskapacitet, som verkar i Skaraborg ökar med totalt 1 263 415 kronor. Totalt blir nämndens stöd 5 827 415 kronor under 2016.

Folkhälsopris

Connect Falköping, som arbetar med att öka tryggheten och minska segregationen, får Skaraborgs folkhälsopris 2015. Priset är på 30 000 kronor. 14 ansökningar kom in.

Överenskommelsen beskriver vilken vård som ska bedrivas och hur mycket befolkningen, som i Skaraborgs företräds av den östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ska betala.

Avtalet för länssjukvård hos Skaraborgs sjukhus omfattar totalt 3,481 miljarder kronor, varav 3,372 miljarder kommer från den östra nämnden.

– Det är 30 miljoner extra. Vi blev tillsagda att dammsuga för att tillföra mer till länssjukvård, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra nämnden.

Vad har ni fått prioritera bort?

– Kanske en del av folkhälsoarbetet, men vi satsar redan mycket på det viktiga arbetet och det kommer fler år och överenskommelser.

I överenskommelsen betonas det fortsatta arbetet för en verksamhet i ekonomisk balans på Skas. Standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården och utveckling av psykiatrin är andra prioriterade områden.

Nämnden tog även beslut om överenskommelser för 2016 om beställd primärvård, riks- och regionsjukvård, handikappverksamhet och tandvårdsverksamhet.

Utväg Skaraborg

Stödet till Utväg Skaraborg, en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relationer, får ett ökat stöd. Östra nämnden skjuter till 150 000 kronor extra för 2015 och 330 000 kronor extra för 2016, under förutsättning att kommunerna i Skaraborg skjuter till samma belopp.

– Tillströmningen av ärenden ökar, Utväg Skaraborg behöver anställa mer personal. Det är väl tyvärr ännu ett tecken på att den psykiska ohälsan ökar, säger Gunilla Druve Jansson.

Ersättningen till de fyra samordningsförbunden, som arbetar med personer som behöver stöd från mer än en myndighet för att återfå eller förbättra sin arbetskapacitet, som verkar i Skaraborg ökar med totalt 1 263 415 kronor. Totalt blir nämndens stöd 5 827 415 kronor under 2016.

Folkhälsopris

Connect Falköping, som arbetar med att öka tryggheten och minska segregationen, får Skaraborgs folkhälsopris 2015. Priset är på 30 000 kronor. 14 ansökningar kom in.