29 okt 2015 08:00

29 okt 2015 13:38

"Vi ska inte få färre dietister"

SKARABORG: Regionen utreder verksamheten

Primärvården i Skaraborg har en dietist på 34 000 invånare.
Regionen utreder förutsättningarna att ha en dietist på 60 000 invånare.

Utredningen, som jobbar på uppdrag från regionfullmäktige, ska komma fram till hur dietisterna ska organiseras på primärvårdsnivå. Just nu varierar det mycket mellan de olika delarna i regionen. I Skaraborg är tillgången störst, med en dietist per 34 000 invånare. I flera andra delar av regionen är invånarna hänvisade till sjukhusen eller rehaborganisationen.

Tillgången till dietister ska bli mer jämlik. En tanke är en samlad producentneutral organisation för dietister på primärvårdsnivå.

– De ska finnas tillgängliga för alla, oavsett om man har en privat eller offentlig vårdcentral. Ungefär som det fungerar för mödrahälsovården, säger Rose-Marie Nyborg, strateg samt medlem i arbetsgruppen.

Oro för försämring

I utredningsuppdraget nämns en dimension på en dietist per 60 000 invånare i regionen, vilket bara är halva resursen som finns i Skaraborg. Det finns oro för att tillgången blir sämre.

– Alla konsekvenser av vårdvalet har ju drabbat Skaraborg negativt, om jag minns rätt hade vi innan vårdvalet ett mål att ha en dietist på 20 000 invånare. Dietisterna har en viktig funktion, bland annat för stödet av diabetiker, säger Lars-Erik Lindh (S), tidigare ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i östra Skaraborg.

Rose-Marie Nyborg betonar att Skaraborg har med dietisterna i vårdöverenskommelsen med primärvården.

– Inget är bestämt hur det bli, men ett tänkbart sätt är att Skaraborg använder de regionala pengarna och kompletterar upp till den täthet som önskas genom överenskommelsen.

Nästan lika mycket

I överenskommelsen för 2016 står det att samtliga vårdcentraler i Skaraborg ska ha tillgång till dietister. Knappt fem miljoner är avsatta för yrkesgruppen, ungefär samma summa som inför 2015.

– Vi ska inte få färre dietister. Det ska vi bevaka, säger Gunilla Druve Jansson (C), nuvarande ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utredningen, som jobbar på uppdrag från regionfullmäktige, ska komma fram till hur dietisterna ska organiseras på primärvårdsnivå. Just nu varierar det mycket mellan de olika delarna i regionen. I Skaraborg är tillgången störst, med en dietist per 34 000 invånare. I flera andra delar av regionen är invånarna hänvisade till sjukhusen eller rehaborganisationen.

Tillgången till dietister ska bli mer jämlik. En tanke är en samlad producentneutral organisation för dietister på primärvårdsnivå.

– De ska finnas tillgängliga för alla, oavsett om man har en privat eller offentlig vårdcentral. Ungefär som det fungerar för mödrahälsovården, säger Rose-Marie Nyborg, strateg samt medlem i arbetsgruppen.

Oro för försämring

I utredningsuppdraget nämns en dimension på en dietist per 60 000 invånare i regionen, vilket bara är halva resursen som finns i Skaraborg. Det finns oro för att tillgången blir sämre.

– Alla konsekvenser av vårdvalet har ju drabbat Skaraborg negativt, om jag minns rätt hade vi innan vårdvalet ett mål att ha en dietist på 20 000 invånare. Dietisterna har en viktig funktion, bland annat för stödet av diabetiker, säger Lars-Erik Lindh (S), tidigare ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i östra Skaraborg.

Rose-Marie Nyborg betonar att Skaraborg har med dietisterna i vårdöverenskommelsen med primärvården.

– Inget är bestämt hur det bli, men ett tänkbart sätt är att Skaraborg använder de regionala pengarna och kompletterar upp till den täthet som önskas genom överenskommelsen.

Nästan lika mycket

I överenskommelsen för 2016 står det att samtliga vårdcentraler i Skaraborg ska ha tillgång till dietister. Knappt fem miljoner är avsatta för yrkesgruppen, ungefär samma summa som inför 2015.

– Vi ska inte få färre dietister. Det ska vi bevaka, säger Gunilla Druve Jansson (C), nuvarande ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.