30 okt 2015 06:00

30 okt 2015 06:00

"Vi vill se en helhet"

Primärvården vill ha del av regionsatsning på akutsjukvården

Primärvården vill att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska tänka på jourernas verksamhet nästa gång pengarna för bättre akutsjukvård fördelas.

HSS fördelade nyligen 150 miljoner, varav 22 till Skaraborgs sjukhus, till sjukhusen för att förbättra akutsjukvården.

Primärvården har i ett brev bett HSS tänka på jourverksamheternas roll när framtida pengar ska fördelas.

– Vi vill se en helhet i regionens akutvård, säger primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M) och tillägger:

– Många av akutsjukvårdens patienter hör hemma i primärvården, vi borde kunna få ett utökat uppdrag så att de kommer till oss i stället.

Alm menar att primärvården genom förstärkta resurser, via krav- och kvalitetsboken som styr och reglerar verksamheten, skulle kunna se till att patienter inte i onödan söker sig till akuten.

– Det är inte den enskildes fel att det blir fel vårdnivå, vi måste bli bättre på att informera och se till att jourcentralerna finns på så bra ställen som möjligt.

Vad vill ni, rent konkret, göra?

– Det finns idéer men jag vill inte gå in på det nu, men det är en ökad samverkan som måste till.

Översyn

Jonas Andersson (FP), ordförande i HSS, har inte sett brevet, men konstaterar att jourverksamheterna har en viktig roll. Han säger att det sker en översyn av jourernas roll.

– I väntan på att den blir klar håller vi tillbaka avkastningskravet på primärvården mot att de behåller sin jourverksamhet i nuvarande omfattning, säger han.

Andersson säger att primärvården, inte minst i samverkan med kommunerna, har en viktig roll. Akutsjukvården kan avlastas om fler får rätt vårdinsatser i tid.

– Jag förstår att primärvården vill ha del av pengarna, men våra akutpengar avsätts mot de delar av akutvårdskedjan som sjukhusen styr över, säger Jonas Andersson.

HSS fördelade nyligen 150 miljoner, varav 22 till Skaraborgs sjukhus, till sjukhusen för att förbättra akutsjukvården.

Primärvården har i ett brev bett HSS tänka på jourverksamheternas roll när framtida pengar ska fördelas.

– Vi vill se en helhet i regionens akutvård, säger primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M) och tillägger:

– Många av akutsjukvårdens patienter hör hemma i primärvården, vi borde kunna få ett utökat uppdrag så att de kommer till oss i stället.

Alm menar att primärvården genom förstärkta resurser, via krav- och kvalitetsboken som styr och reglerar verksamheten, skulle kunna se till att patienter inte i onödan söker sig till akuten.

– Det är inte den enskildes fel att det blir fel vårdnivå, vi måste bli bättre på att informera och se till att jourcentralerna finns på så bra ställen som möjligt.

Vad vill ni, rent konkret, göra?

– Det finns idéer men jag vill inte gå in på det nu, men det är en ökad samverkan som måste till.

Översyn

Jonas Andersson (FP), ordförande i HSS, har inte sett brevet, men konstaterar att jourverksamheterna har en viktig roll. Han säger att det sker en översyn av jourernas roll.

– I väntan på att den blir klar håller vi tillbaka avkastningskravet på primärvården mot att de behåller sin jourverksamhet i nuvarande omfattning, säger han.

Andersson säger att primärvården, inte minst i samverkan med kommunerna, har en viktig roll. Akutsjukvården kan avlastas om fler får rätt vårdinsatser i tid.

– Jag förstår att primärvården vill ha del av pengarna, men våra akutpengar avsätts mot de delar av akutvårdskedjan som sjukhusen styr över, säger Jonas Andersson.