02 nov 2015 13:18

02 nov 2015 13:23

Rutiner ändras på sjukhus

Skaraborgs sjukhus ändrade sina rutiner för information till patienter utan konstaterad cancer, sedan en kvinna anmält Skas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Kvinnan opererades förra våren för en tumör i tarmen. Det fanns inga tecken på cancer.

Operationen blev besvärlig och, enligt anmälan till Ivo, skars flera nerver av under operationen vilket förstörde en normal urinfunktion.

I anmälan säger kvinnan att hon inte fick ordentlig information om riskerna med ingreppet, innan operationen utfördes.

Ivo avslutade ärendet utan kritik. Myndigheten skriver i beslutet att patienter med godartad sjukdom fick en annan information än patienter med allvarlig diagnos. Därför fick patienten inte tillräcklig information men nu har verksamheten ändrat rutinerna, vilket Ivo bedömer är korrekt.

Kvinnan opererades förra våren för en tumör i tarmen. Det fanns inga tecken på cancer.

Operationen blev besvärlig och, enligt anmälan till Ivo, skars flera nerver av under operationen vilket förstörde en normal urinfunktion.

I anmälan säger kvinnan att hon inte fick ordentlig information om riskerna med ingreppet, innan operationen utfördes.

Ivo avslutade ärendet utan kritik. Myndigheten skriver i beslutet att patienter med godartad sjukdom fick en annan information än patienter med allvarlig diagnos. Därför fick patienten inte tillräcklig information men nu har verksamheten ändrat rutinerna, vilket Ivo bedömer är korrekt.