02 nov 2015 14:30

02 nov 2015 16:56

Störningar i tågtrafiken

Tågen går enligt tidtabellen igen. Det trasiga tåget är nu bortforslat.

På grund av ett fordonsfel är det förseningar i tågtrafiken. Störningarna påverkar framförallt sträckan mellan Göteborg och Alingsås men även tåg till Skövde och vidare norrut kan komma att bli försenade men i något mindre omfattning. Felet förväntas vara åtgärdat senare i eftermiddag.

På grund av ett fordonsfel är det förseningar i tågtrafiken. Störningarna påverkar framförallt sträckan mellan Göteborg och Alingsås men även tåg till Skövde och vidare norrut kan komma att bli försenade men i något mindre omfattning. Felet förväntas vara åtgärdat senare i eftermiddag.