04 nov 2015 13:48

04 nov 2015 13:48

Färre djurskyddskontroller

Länsstyrelsen får prioritera hårdare och kommer att minska på antalet djurskyddskontroller när regeringen tar bort ett tillägg på 30 miljoner.

Bortplockandet av tillägget, som funnits under fem år, innebär att djurskyddet i Västra Götaland får 4,5 miljoner kronor mindre.

Gruppchefen för kontrollanterna i Västra Götaland, Jenny Möller, säger att ingen fast personal kommer att sägas upp på grund av minskningen, men att föräldralediga och sjukskrivna inte kommer att ersättas i samma utsträckning som tidigare.

Därför kommer kontrollanterna att behöva prioritera hårdare bland ärendena.

– Vi har fullt upp att göra i dag. Det jag ser framför mig är färre normalkontroller på vanliga lantbruk. Då finns det en risk att vi missar saker, säger Möller till SN.

Bortplockandet av tillägget, som funnits under fem år, innebär att djurskyddet i Västra Götaland får 4,5 miljoner kronor mindre.

Gruppchefen för kontrollanterna i Västra Götaland, Jenny Möller, säger att ingen fast personal kommer att sägas upp på grund av minskningen, men att föräldralediga och sjukskrivna inte kommer att ersättas i samma utsträckning som tidigare.

Därför kommer kontrollanterna att behöva prioritera hårdare bland ärendena.

– Vi har fullt upp att göra i dag. Det jag ser framför mig är färre normalkontroller på vanliga lantbruk. Då finns det en risk att vi missar saker, säger Möller till SN.