04 nov 2015 17:00

04 nov 2015 17:04

Lägre kostnad

REGION: Service

Skaraborgs sjukhus får en lägre kostnad när regiongemensamma priser införs för olika servicetjänster.

Den nya modellen bygger på regiongemensamma priser för de olika tjänsterna och produkterna.

Produktionen ska prissättas enligt självkostnadsprincipen, förvaltningarna ska betala vad det kostar och några kostnadstak ska inte finnas.

För Skaraborgs sjukhus innebär modellen att kostnaderna för tjänsterna minskar med sju procent, från 150,5 till 139,4 miljoner, under året.

De flesta förvaltningarna i regionen får minskade kostnader. Sex förvaltningar får ökade kostnader, men regionstyrelsen har tagit beslut om att sätta ett tak på ökningen på fem procent. Totalt kompenseras de aktuella förvaltningarna med 6,7 miljoner för 2015.

Den nya modellen bygger på regiongemensamma priser för de olika tjänsterna och produkterna.

Produktionen ska prissättas enligt självkostnadsprincipen, förvaltningarna ska betala vad det kostar och några kostnadstak ska inte finnas.

För Skaraborgs sjukhus innebär modellen att kostnaderna för tjänsterna minskar med sju procent, från 150,5 till 139,4 miljoner, under året.

De flesta förvaltningarna i regionen får minskade kostnader. Sex förvaltningar får ökade kostnader, men regionstyrelsen har tagit beslut om att sätta ett tak på ökningen på fem procent. Totalt kompenseras de aktuella förvaltningarna med 6,7 miljoner för 2015.