04 nov 2015 13:53

04 nov 2015 13:55

Två nya sjukhus i Göteborg

Regionstyrelsen har bestämt att ett av de två nya specialistsjukhusen i Göteborg ska byggas i Högsbo.

I våras tog fullmäktige beslut om att bygga två nya specialistsjukhus i Göteborg, på grund av att en växande befolkning innebär 100 000 fler besök till specialistsjukvård och 3 000 fler dagkirurgiska ingrepp om fem år, jämfört med i dag.

Ett av sjukhusen ska byggas i Frihamnen och nu är det klart att det andra ska byggas i Högsbo. Placeringen innebär, enligt beslutet, en större flexibilitet och större möjligheter än om det byggts vid Frölunda Torg.

Båda sjukhusen ska ha öppenvårdsmottagningar för de vanligaste åkommorna.

Inget av de nya sjukhusen ska ha vårdplatser, men en utredning ska visa hur problemet som uppstår då det finns behov av övernattning efter dagkirurgi.

I våras tog fullmäktige beslut om att bygga två nya specialistsjukhus i Göteborg, på grund av att en växande befolkning innebär 100 000 fler besök till specialistsjukvård och 3 000 fler dagkirurgiska ingrepp om fem år, jämfört med i dag.

Ett av sjukhusen ska byggas i Frihamnen och nu är det klart att det andra ska byggas i Högsbo. Placeringen innebär, enligt beslutet, en större flexibilitet och större möjligheter än om det byggts vid Frölunda Torg.

Båda sjukhusen ska ha öppenvårdsmottagningar för de vanligaste åkommorna.

Inget av de nya sjukhusen ska ha vårdplatser, men en utredning ska visa hur problemet som uppstår då det finns behov av övernattning efter dagkirurgi.