05 nov 2015 06:00

05 nov 2015 06:00

Pengar placeras

REGION: Ekonomi

Skaraborgs sjukhus har fått klartecken för investeringar upp till 83 miljoner kronor under 2016.

Totalt tog regionstyrelsen beslut om investeringar för 4,1 miljarder. Det handlar om fastigheter, utrustning och olika projekt. För Skaraborgs sjukhus handlar det främst om investeringar i psykiatrin. Västtrafik får 225 miljoner till investeringar i infrastruktur och bussdepåer samt till tåginvesteringar.

Sahlgrenska får 735 miljoner, NU-sjukvården 113 miljoner, Södra Älvsborgs sjukhus 103 miljoner, Angereds närsjukhus 90 miljoner.

Regionfullmäktige har tidigare beslutat om en ram på 4,4 miljarder per år under 2016-2018.

Behovet är större och i tjänsteutlåtandet skriver koncernkontoret att prioriteringar blir nödvändiga och att vissa förslag skjuts framåt i tiden eller stryks.

Totalt tog regionstyrelsen beslut om investeringar för 4,1 miljarder. Det handlar om fastigheter, utrustning och olika projekt. För Skaraborgs sjukhus handlar det främst om investeringar i psykiatrin. Västtrafik får 225 miljoner till investeringar i infrastruktur och bussdepåer samt till tåginvesteringar.

Sahlgrenska får 735 miljoner, NU-sjukvården 113 miljoner, Södra Älvsborgs sjukhus 103 miljoner, Angereds närsjukhus 90 miljoner.

Regionfullmäktige har tidigare beslutat om en ram på 4,4 miljarder per år under 2016-2018.

Behovet är större och i tjänsteutlåtandet skriver koncernkontoret att prioriteringar blir nödvändiga och att vissa förslag skjuts framåt i tiden eller stryks.