06 nov 2015 06:00

06 nov 2015 06:00

Mycket vätska gav hjärtstopp

IVO

En patient, med begränsningar i sitt vätskeintag på grund av hjärtsvikt, fick dricka en liter kontrastmedel under två timmar innan en röntgenunderskötning. Han fick hjärtstopp och menar i en anmälan av Skaraborgs sjukhus till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att det berodde på vätskan.

Vid stoppet sattes hjärt-lungräddning in, cirkulationen kom igång och han flyttades till intensivvårdsavdelningen.

Myndigheten avslutar ärendet utan att ge Skas kritik. Ivo menar att patientens komplexa sjukdomsbild, med både nedsatt hjärtfunktion och lungfunktion, inte går att fastställa någon klar orsak till hjärtstoppet. Patienten insjuknade för några år sedan. Hjärtsvikt konstaterades och han uppmanades att hålla ett vätskeintag på mellan 1–1,5 liter per dygn.

En patient, med begränsningar i sitt vätskeintag på grund av hjärtsvikt, fick dricka en liter kontrastmedel under två timmar innan en röntgenunderskötning. Han fick hjärtstopp och menar i en anmälan av Skaraborgs sjukhus till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att det berodde på vätskan.

Vid stoppet sattes hjärt-lungräddning in, cirkulationen kom igång och han flyttades till intensivvårdsavdelningen.

Myndigheten avslutar ärendet utan att ge Skas kritik. Ivo menar att patientens komplexa sjukdomsbild, med både nedsatt hjärtfunktion och lungfunktion, inte går att fastställa någon klar orsak till hjärtstoppet. Patienten insjuknade för några år sedan. Hjärtsvikt konstaterades och han uppmanades att hålla ett vätskeintag på mellan 1–1,5 liter per dygn.