06 nov 2015 06:00

06 nov 2015 06:00

Smitta i träningsmiljöer

Informerar om risker med resistenta bakterier

Även små sår kan sprida smitta av farliga bakterier, inte minst i gym och sporthallar.

– Täcker man över sina sår minskar riskerna, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Just nu genomför regionen och Miljösamverkan Västra Götaland ett projekt för att öka kunskapen, hos ansvariga och aktiva utökare om riskerna för spridning av farliga bakterier.

MRSA tillhör de vanligaste bakterierna och är resistenta mot flera sorters antibiotika. De är också den utbredd orsak till variga sårinfektioner eller bölder. Tidigare fanns de mest på sjukhusen, men är numera vanliga även ute i samhället.

Utbrott

Gym och idrottshallar är inga undantag. För något år sedan blev det ett utbrott av smitta hos ett lag som spelat en turnering i Skövde.

– De trodde det berodde på hallen, men det handlade om ett osunt utbyte av olika skydd. Skydden gjordes inte rent och spred smittan, säger Peter Nolskog.

Tydligt samband

Bakterierna sprids via kroppskontakt men kan även spridas via hallgolv, skydd och träningsredskap.

Brottare, där det är mycket kroppskontakt, träning på gym där samma redskap används utan att de rengörs, samt handboll och ishockey, om man delar skydd, är några aktiviteter som har högre risk.

– Det är svårt att bevisa, men man ser tydligt att det finns ett samband.

Hur kan den enskilde individen göra för att skydda sig?

– Täcker man sina sår minskar riskerna. Det räcker med ett litet sår för att bakterierna ska få fäste. Även de små brännsåren som handbollspelare får ofta räcker.

I informationsmaterialet ges olika råd hur individen ska göra för att undvika hudinfektioner.

– Det ska inte vara förbjudet att träna.

Fått materialet

Miljösamverkan östra Skaraborg har skickat ut materialet till flera av idrottsföreningarna och gymmen i de aktuella kommunerna.

– Vi har även informerat fritidsnämnden, säger David Karlsson på Mös.

– Vi har fått materialet. Det är bra och vi funderar på hur vi ska få ut det till föreningar och gym på bästa sätt, säger Åsa Lindblad, miljöinspektör hos Mariestads kommun.

Just nu genomför regionen och Miljösamverkan Västra Götaland ett projekt för att öka kunskapen, hos ansvariga och aktiva utökare om riskerna för spridning av farliga bakterier.

MRSA tillhör de vanligaste bakterierna och är resistenta mot flera sorters antibiotika. De är också den utbredd orsak till variga sårinfektioner eller bölder. Tidigare fanns de mest på sjukhusen, men är numera vanliga även ute i samhället.

Utbrott

Gym och idrottshallar är inga undantag. För något år sedan blev det ett utbrott av smitta hos ett lag som spelat en turnering i Skövde.

– De trodde det berodde på hallen, men det handlade om ett osunt utbyte av olika skydd. Skydden gjordes inte rent och spred smittan, säger Peter Nolskog.

Tydligt samband

Bakterierna sprids via kroppskontakt men kan även spridas via hallgolv, skydd och träningsredskap.

Brottare, där det är mycket kroppskontakt, träning på gym där samma redskap används utan att de rengörs, samt handboll och ishockey, om man delar skydd, är några aktiviteter som har högre risk.

– Det är svårt att bevisa, men man ser tydligt att det finns ett samband.

Hur kan den enskilde individen göra för att skydda sig?

– Täcker man sina sår minskar riskerna. Det räcker med ett litet sår för att bakterierna ska få fäste. Även de små brännsåren som handbollspelare får ofta räcker.

I informationsmaterialet ges olika råd hur individen ska göra för att undvika hudinfektioner.

– Det ska inte vara förbjudet att träna.

Fått materialet

Miljösamverkan östra Skaraborg har skickat ut materialet till flera av idrottsföreningarna och gymmen i de aktuella kommunerna.

– Vi har även informerat fritidsnämnden, säger David Karlsson på Mös.

– Vi har fått materialet. Det är bra och vi funderar på hur vi ska få ut det till föreningar och gym på bästa sätt, säger Åsa Lindblad, miljöinspektör hos Mariestads kommun.