07 nov 2015 06:00

07 nov 2015 10:06

Byggföretag hotas av vite

SKARABORG

Två byggföretag i Skaraborg förbjuds att fortsätta sitt arbete om inte bättre skydd för de anställda införs. Detta beslutar Arbetsmiljöverket efter att ha gjort kontroller på båda företagen.

Båda företagen har misslyckats med att ha tillräckligt fallskydd vid arbete på hög höjd. Mer specifikt saknades det fallskydd på byggarbetesplatserna för arbete på två meter eller högre.

Båda företagen hotas nu av vite på 50 000 kronor om problemen inte åtgärdas innan arbetet återupptas. Arbetsmiljöverket kräver att de båda byggföretagen monterar fallskydd i form av ställning, takfotsskydd eller motsvarande. Byggbranschen är den bransch som står för flest arbetsplatsolyckor och just fallolyckor är den vanligaste olycksorsaken i hela landet.

Båda företagen har misslyckats med att ha tillräckligt fallskydd vid arbete på hög höjd. Mer specifikt saknades det fallskydd på byggarbetesplatserna för arbete på två meter eller högre.

Båda företagen hotas nu av vite på 50 000 kronor om problemen inte åtgärdas innan arbetet återupptas. Arbetsmiljöverket kräver att de båda byggföretagen monterar fallskydd i form av ställning, takfotsskydd eller motsvarande. Byggbranschen är den bransch som står för flest arbetsplatsolyckor och just fallolyckor är den vanligaste olycksorsaken i hela landet.