07 nov 2015 06:00

07 nov 2015 06:00

Läkarbrist i en åldrande kår

SKARABORG: Primärvården riskerar att knäa

Medelåldern bland distriktsläkarna stiger och det är svårt att rekrytera.
– Vi är på väg mot en svår situation, säger primärvårdschef Lars Gotthardsson.

Läkarförbundets enkät om bland annat bemanning och åldersfördelning visar att distriktsläkarna är en äldre kår. I Västra Götalandsregionen är två procent yngre än 35 år, 16 procent mellan 36 och 44, 30 procent mellan 45 och 4, 39 procent mellan 55 och 64 och tolv procent är äldre än 65 år.

Medelålder stiger

I hela landet är 53 procent av specialisterna inom allmänmedicin över 55 år, medelåldern stiger. Antalet ST-läkare som blir klara med sin utbildning till specialister ökar inte i samma grad.

– Vi är en ganska gammal kår, men en allmänläkare är inte färdig specialist förrän i 35-årsåldern. De flesta av våra ST-läkare är mellan 30 och 40 år, säger Lars Gotthardsson.

Hur är det i Skaraborg?

– I östra Skaraborg är medelåldern något lägre, med läkarna i västra är något äldre. Snittet ligger ungefär som i regionen och landet. I antal har vi inte ökat de senaste åren. vi har stor nytta av de som jobbar efter 65 år, men vi är på väg mot en svår situation.

Just nu har de offentliga vårdcentralerna i Skaraborg cirka 30 vakanser. Rekryteringen är ett problem, trots att de ansvariga jobbar hårt med frågan. Att locka hit utländska läkare är ett sätt, liksom att rekrytera yngre läkare från Göteborg.

För få ST-läkare

Just nu finns det något färre än 40 ST-läkare, som utbildas till specialistläkare, i Skaraborg.

– Ska vi täcka upp för pensionsavgångar och liknande borde det vara minst det dubbla.

Regionalt har satsningen på ST-läkarna ökat, men det har inte ännu märkts i Skaraborg. Gotthardsson nämner avståndet till storstaden och universitetet som en anledning.

– Ändå har vi inte den värsta bristen i landet. Vi är inte som Värmland eller norra Sverige.

Han konstaterar att 16 procent av läkarna i landet jobbar med primärvård, de flesta av de resterande finns hos sjukhusen. I många andra länder handlar det om 30 procent av läkarna i primärvården. Gotthardsson oroas över siffrorna och konstaterar att alla sjukvårdssystem behöver en bra bas.

– Jag hoppas att man snart vaknar nationellt och inser att basen för sjukvården inte kan vara svältfödd.

Läkarförbundets enkät om bland annat bemanning och åldersfördelning visar att distriktsläkarna är en äldre kår. I Västra Götalandsregionen är två procent yngre än 35 år, 16 procent mellan 36 och 44, 30 procent mellan 45 och 4, 39 procent mellan 55 och 64 och tolv procent är äldre än 65 år.

Medelålder stiger

I hela landet är 53 procent av specialisterna inom allmänmedicin över 55 år, medelåldern stiger. Antalet ST-läkare som blir klara med sin utbildning till specialister ökar inte i samma grad.

– Vi är en ganska gammal kår, men en allmänläkare är inte färdig specialist förrän i 35-årsåldern. De flesta av våra ST-läkare är mellan 30 och 40 år, säger Lars Gotthardsson.

Hur är det i Skaraborg?

– I östra Skaraborg är medelåldern något lägre, med läkarna i västra är något äldre. Snittet ligger ungefär som i regionen och landet. I antal har vi inte ökat de senaste åren. vi har stor nytta av de som jobbar efter 65 år, men vi är på väg mot en svår situation.

Just nu har de offentliga vårdcentralerna i Skaraborg cirka 30 vakanser. Rekryteringen är ett problem, trots att de ansvariga jobbar hårt med frågan. Att locka hit utländska läkare är ett sätt, liksom att rekrytera yngre läkare från Göteborg.

För få ST-läkare

Just nu finns det något färre än 40 ST-läkare, som utbildas till specialistläkare, i Skaraborg.

– Ska vi täcka upp för pensionsavgångar och liknande borde det vara minst det dubbla.

Regionalt har satsningen på ST-läkarna ökat, men det har inte ännu märkts i Skaraborg. Gotthardsson nämner avståndet till storstaden och universitetet som en anledning.

– Ändå har vi inte den värsta bristen i landet. Vi är inte som Värmland eller norra Sverige.

Han konstaterar att 16 procent av läkarna i landet jobbar med primärvård, de flesta av de resterande finns hos sjukhusen. I många andra länder handlar det om 30 procent av läkarna i primärvården. Gotthardsson oroas över siffrorna och konstaterar att alla sjukvårdssystem behöver en bra bas.

– Jag hoppas att man snart vaknar nationellt och inser att basen för sjukvården inte kan vara svältfödd.