09 nov 2015 13:45

09 nov 2015 15:05

Förseningar i tågtrafiken

Tågtrafiken rullar igen efter elavbrottet på Västra stambanan.

Det kommer fortfarande att råda en del förseningar mellan Stockholm och Göteborg, detta på grund av ett tidigare elfel på sträckan Katrineholm-Hallsberg.

För ytterligare information: följa ditt tåg på trafikverket.se eller kontakta ditt tågbolag.

Det kommer fortfarande att råda en del förseningar mellan Stockholm och Göteborg, detta på grund av ett tidigare elfel på sträckan Katrineholm-Hallsberg.

För ytterligare information: följa ditt tåg på trafikverket.se eller kontakta ditt tågbolag.