09 nov 2015 18:06

09 nov 2015 18:13

Så ska sjukhusen spara

VÄSTRA GÖTALAND: Regionstyrelsen spikade tidsplan

Senast i januari nästa år ska sjukhusstyrelserna ta beslut om sin ekonomi.
I april ska regionstyrelsen värdera åtgärderna.

Under måndagen tog regionstyrelsen beslut om tidsplanen för sjukhusen i arbetet att nå ekonomisk balans.

Totalt går sjukhusen, enligt prognosen, mot ett underskott på 526 miljoner kronor för 2015. Skaraborgs sjukhus årsprognos lyser ilsket rött och det befarade underskottet är 82 miljoner. Sedan tidigare har Skas fått tillstånd av regionstyrelsen att få gå med 50 miljoner minus.

Nu ska sjukhusstyrelserna, tillsammans med nämnderna, som beställer vården, senast i januari ta fram planer på hur ekonomin ska komma i balans. I april ska regionstyrelsen analysera åtgärderna och effekterna och rapportera till regionfullmäktige.

– Då ska vi värdera, och se vad som behövs. Då sätter vi troligen in ett definitivt datum för när ekonomin ska vara i balans, säger regionrådet Jonas Andersson (FP).

Han konstaterar att åtgärderna (750 miljoner) som sattes in under 2015 inte fått önskad effekt.

– Det kan uppfattas som goda tider när vi skickar ut pengar i systemet. Bland annat har Sahlgrenska och Skas ökat sin personal på ett sätt som driver kostnader, utan att produktionen ökat i samma grad.

Regionstyrelsen ska även analysera ersättningssystemet samt komma med förslag om en regional åtgärdsplan. I februari ska dessutom tilläggsbudgeten för 2016 presenteras.

Samtidigt ska primärvårdsstyrelsen omstrukturera Närhälsan så att de vårdcentraler som bedöms ha ekonomiska problem, är i balans eller avvecklade innan 2016 är över. Samtidigt ska ägardirektivet ses över.

– Troligen får Närhälsan friare tyglar, kanske om de måste följa regionens lönepolicy. Det är bara spekulationer, men jag tror att omstruktureringen leder till att några vårdcentraler läggsned, men att vi även kan räkna med att några nya kommer att öppnas, säger Jonas Andersson.

Kritisk

Oppositionen är kritisk mot mycket. Socialdemokraterna konstaterar att sjukhusen beräknas gå med 526 miljoner i underskott, trots tillskottet efter skattehöjningen. Dessutom kommer tilläggsbudgeten inte förrän i februari nästa år.

– Då har det redan gått två månader, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Han tillägger, med tanke på omstruktureringen av Närhälsans vårdcentraler.

– Det görs osnyggt eftersom det bara tas ekonomiska hänsyn.

Vänsterpartiet oroas också över de offentliga vårdcentralerna.

– Det grundläggande felet är att sjukvården gjorts till en marknad. För sjukhusen blir det rejäla nedskärningar, vilket medför längre köer och tuffare för personalen. Men det är ännu ett bevis på att det är för lite resurser i vården, säger oppositionsrådet Eva Olofsson (V).

Sverigedemokraterna vill att regionfullmäktige ska ha sista ordet om någon vårdcentral ska avvecklas.

Under måndagen tog regionstyrelsen beslut om tidsplanen för sjukhusen i arbetet att nå ekonomisk balans.

Totalt går sjukhusen, enligt prognosen, mot ett underskott på 526 miljoner kronor för 2015. Skaraborgs sjukhus årsprognos lyser ilsket rött och det befarade underskottet är 82 miljoner. Sedan tidigare har Skas fått tillstånd av regionstyrelsen att få gå med 50 miljoner minus.

Nu ska sjukhusstyrelserna, tillsammans med nämnderna, som beställer vården, senast i januari ta fram planer på hur ekonomin ska komma i balans. I april ska regionstyrelsen analysera åtgärderna och effekterna och rapportera till regionfullmäktige.

– Då ska vi värdera, och se vad som behövs. Då sätter vi troligen in ett definitivt datum för när ekonomin ska vara i balans, säger regionrådet Jonas Andersson (FP).

Han konstaterar att åtgärderna (750 miljoner) som sattes in under 2015 inte fått önskad effekt.

– Det kan uppfattas som goda tider när vi skickar ut pengar i systemet. Bland annat har Sahlgrenska och Skas ökat sin personal på ett sätt som driver kostnader, utan att produktionen ökat i samma grad.

Regionstyrelsen ska även analysera ersättningssystemet samt komma med förslag om en regional åtgärdsplan. I februari ska dessutom tilläggsbudgeten för 2016 presenteras.

Samtidigt ska primärvårdsstyrelsen omstrukturera Närhälsan så att de vårdcentraler som bedöms ha ekonomiska problem, är i balans eller avvecklade innan 2016 är över. Samtidigt ska ägardirektivet ses över.

– Troligen får Närhälsan friare tyglar, kanske om de måste följa regionens lönepolicy. Det är bara spekulationer, men jag tror att omstruktureringen leder till att några vårdcentraler läggsned, men att vi även kan räkna med att några nya kommer att öppnas, säger Jonas Andersson.

Kritisk

Oppositionen är kritisk mot mycket. Socialdemokraterna konstaterar att sjukhusen beräknas gå med 526 miljoner i underskott, trots tillskottet efter skattehöjningen. Dessutom kommer tilläggsbudgeten inte förrän i februari nästa år.

– Då har det redan gått två månader, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Han tillägger, med tanke på omstruktureringen av Närhälsans vårdcentraler.

– Det görs osnyggt eftersom det bara tas ekonomiska hänsyn.

Vänsterpartiet oroas också över de offentliga vårdcentralerna.

– Det grundläggande felet är att sjukvården gjorts till en marknad. För sjukhusen blir det rejäla nedskärningar, vilket medför längre köer och tuffare för personalen. Men det är ännu ett bevis på att det är för lite resurser i vården, säger oppositionsrådet Eva Olofsson (V).

Sverigedemokraterna vill att regionfullmäktige ska ha sista ordet om någon vårdcentral ska avvecklas.