09 nov 2015 12:53

09 nov 2015 12:53

Slet av korsbandet - sjukhuset opererade inte

En kvinna sökte hjälp hos ortopeden på Skaraborgs sjukhus, men blev inte behandlad. I stället fick hon hjälp med ett avslitet korsband hos en privat vårdgivare.

Hon skadade knäet vid skidåkning, sökte hjälp hos sin vårdcentral men blev inte bättre. Kvinnan fick en remiss till ortopedkliniken på Skas. Där fick hon besked om att det inte var aktuellt med operation, enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Hon skrev en egenremiss till en privat vårdgivare, där det konstaterades att det främre korsbandet var avslitet. Hon opererades akut.

Ärendet anmäldes till Ivo som ger Skas kritik, för utebliven undersökning trots remiss från primärvården.

Hon skadade knäet vid skidåkning, sökte hjälp hos sin vårdcentral men blev inte bättre. Kvinnan fick en remiss till ortopedkliniken på Skas. Där fick hon besked om att det inte var aktuellt med operation, enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Hon skrev en egenremiss till en privat vårdgivare, där det konstaterades att det främre korsbandet var avslitet. Hon opererades akut.

Ärendet anmäldes till Ivo som ger Skas kritik, för utebliven undersökning trots remiss från primärvården.