11 nov 2015 10:24

11 nov 2015 13:08

E20-projekt enligt plan

SKARABORG: I väntan på ombyggnaden

Skaraborg väntar på ombyggnaden av E20.
– Jobbet rullar på med stor hastighet, men allmänheten märker inte det, säger Svante Jildenhed, samordnare på Trafikverket.

Fem etapper, mellan Vårgårda och Mariestad, ingår i det paket som regeringen kom överens om medfinansiering med kommunalförbundet och regionen.

Lägg till det etappen, som det togs beslut om i en tidigare plan, förbi Hova (planerad byggstart 2016), så förstår alla att E20 genom Skaraborg kommer att bli en rejäl byggarbetsplats de kommande åren.

2025 ska allt vara klart.

– Vi räknar med att starta byggnationerna med etapperna förbi Skara och förbi Mariestad under 2019. Pengarna som staten ska skjuta till kommer inte förrän 2020, men enligt överenskommelsen med kommunerna och regionen kommer vi att använda deras pengar först, säger Svante Jildenhed.

Han berättar att det tar tid att göra en vägplan, göra upphandlingen och att genomföra de dialoger och samråd som krävs.

– Sedan blir det mer och mer vanligt att vägplanerna överklagas, vilket innebär att arbetet försenas ett halvår. Ännu så länge går allt enligt planerna, vi har upphandlat konsult för tre av sträckorna och är igång med undersökningar. I dag finns det inget som tyder på förseningar.

Riskerar försening

Däremot riskerar projektet förbi Hova bli försenat då vägplanen överklagats. Just nu ligger ärendet hos näringsdepartementet.

– Får vi ett besked ganska snart blir det start 2016, annars skjuts det på framtiden.

Just nu har Trafikverket lokala informationsmöten för de som bor vid de aktuella sträckorna. Nyligen hölls ett möte i Skara, snart är det dags för möten i Mariestad och Vara.

Värdefulla möten

Svante Jildenhed betonar att mötena är värdefulla. Informationen och synpunkterna från den lokala befolkningen betyder mycket för den fortsatta planeringen av etapperna.

– Det är ju de som bor där som vet bäst vad som händer kring vägen: hur de åker till sina jobb, hur lantbrukarna använder den och vad vi bör tänka på.

Etapper

I faktarutan redogör vi för de olika etapperna av om- och utbyggnaden av E20.

Kostnadsberäkningarna är gjorda enligt 2014 års pengavärde.

– Men det är inte säkert att det blir så mycket dyrare, det beror på hur byggindexet utvecklas, säger Svante Jildenhed.

Fem etapper, mellan Vårgårda och Mariestad, ingår i det paket som regeringen kom överens om medfinansiering med kommunalförbundet och regionen.

Lägg till det etappen, som det togs beslut om i en tidigare plan, förbi Hova (planerad byggstart 2016), så förstår alla att E20 genom Skaraborg kommer att bli en rejäl byggarbetsplats de kommande åren.

2025 ska allt vara klart.

– Vi räknar med att starta byggnationerna med etapperna förbi Skara och förbi Mariestad under 2019. Pengarna som staten ska skjuta till kommer inte förrän 2020, men enligt överenskommelsen med kommunerna och regionen kommer vi att använda deras pengar först, säger Svante Jildenhed.

Han berättar att det tar tid att göra en vägplan, göra upphandlingen och att genomföra de dialoger och samråd som krävs.

– Sedan blir det mer och mer vanligt att vägplanerna överklagas, vilket innebär att arbetet försenas ett halvår. Ännu så länge går allt enligt planerna, vi har upphandlat konsult för tre av sträckorna och är igång med undersökningar. I dag finns det inget som tyder på förseningar.

Riskerar försening

Däremot riskerar projektet förbi Hova bli försenat då vägplanen överklagats. Just nu ligger ärendet hos näringsdepartementet.

– Får vi ett besked ganska snart blir det start 2016, annars skjuts det på framtiden.

Just nu har Trafikverket lokala informationsmöten för de som bor vid de aktuella sträckorna. Nyligen hölls ett möte i Skara, snart är det dags för möten i Mariestad och Vara.

Värdefulla möten

Svante Jildenhed betonar att mötena är värdefulla. Informationen och synpunkterna från den lokala befolkningen betyder mycket för den fortsatta planeringen av etapperna.

– Det är ju de som bor där som vet bäst vad som händer kring vägen: hur de åker till sina jobb, hur lantbrukarna använder den och vad vi bör tänka på.

Etapper

I faktarutan redogör vi för de olika etapperna av om- och utbyggnaden av E20.

Kostnadsberäkningarna är gjorda enligt 2014 års pengavärde.

– Men det är inte säkert att det blir så mycket dyrare, det beror på hur byggindexet utvecklas, säger Svante Jildenhed.

E20-etapper

Förbi Vårgårda:

Fyra kilometer landsväg som ska bli mötesseparerad, 1+1 och 2+2.

Planerad byggnation: 2020-2022.

Kostnad: 240 miljoner.

Vårgårda-Vara

Vårgårda-Ribbingsberg (7 km) ska bli mötesseparerad 2+2-väg.

Planerad byggnation: 2020-2023.

Kostnad: 450 miljoner

Ribbingsberg-Vara (19 km) byggs i befintlig sträckning och minst 8 km blir 2+2-väg.

Planerad byggnation 2020-2023.

Kostnad: 440 miljoner.

Förbi Skara:

Åtta kilometer mötesseparerad väg, varav tre km blir 2+2-väg.

Planerad byggnation: 2019-2021.

Kostnad: 255 miljoner.

Götene-Mariestad:

20 km mötesseparerad 2+2-väg.

Planerad byggnation: 2022-2025.

Kostnad: 1 150 miljoner.

Förbi Mariestad:

17 km mötesseparerad 2+2-väg.

Planerad byggnation: 2019-2022.

Kostnad: 1 400 miljoner.

Förbi Hova:

Tio km av sträckan mellan Fagerlid och Bahult byggs om till mötesfri landsväg med mitträcke, Sju km 2+2-väg i delvis ny sträckning, cirka tre km 1+1.

Planerad byggnation: 2016-2019

Kostnad: Cirka 400 miljoner.

Källa: Trafikverket