11 nov 2015 11:24

11 nov 2015 11:24

Sjukhuset anmäler en vårdskada

LEX MARIA: Skaraborgs sjukhus

En patient ramlade och fick en underbensfraktur i mitten av november 2010.

Sedan dess har patienten opererats flera gånger för samma skada, men benet har fortfarande en felställning. Skaraborgs sjukhus bedömer att det handlar om en allvarlig vårdskada och ärendet har anmälts, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Vårdgivaren ska, enligt lag, anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Sedan dess har patienten opererats flera gånger för samma skada, men benet har fortfarande en felställning. Skaraborgs sjukhus bedömer att det handlar om en allvarlig vårdskada och ärendet har anmälts, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Vårdgivaren ska, enligt lag, anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.