12 nov 2015 14:28

12 nov 2015 14:28

Döende fick vänta på smärtlindring

IVO

En man som befann sig i livets slutskede, fick vänta på smärtlindring under en och en halv timma trots upprepade önskemål från anhöriga.

Efteråt anmäldes Skaraborgs sjukhus till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, men ärendet avslutas utan kritik.

I sitt svar skriver Skas att medicinjouren ordinerade ångestdämpande läkemedel, men att den inte kunde ges då patienten var svårstucken. En ny ordination gavs och cirka en och en halv timma efter den första ordinationen fick patienten smärtstillande.

Ivo betonar att det borde finnas rutiner som förhindras dröjsmål under hela dygnet. Skas säger att rutinerna ska ses över för att undvika dröjsmål med läkemedelsadministration.

Efteråt anmäldes Skaraborgs sjukhus till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, men ärendet avslutas utan kritik.

I sitt svar skriver Skas att medicinjouren ordinerade ångestdämpande läkemedel, men att den inte kunde ges då patienten var svårstucken. En ny ordination gavs och cirka en och en halv timma efter den första ordinationen fick patienten smärtstillande.

Ivo betonar att det borde finnas rutiner som förhindras dröjsmål under hela dygnet. Skas säger att rutinerna ska ses över för att undvika dröjsmål med läkemedelsadministration.