18 nov 2015 06:00

18 nov 2015 06:00

Yrkeslegitimationen måste vara klar

SKARABORG: Tuffare regler när sjuksköterskor anställs

Från årsskiftet måste sjuksköterskor som anställs av kommuner och landsting ha sin yrkeslegitimation klar.
– Det är bra, men övergången kan bli svår, säger Inger Levin, personalstrateg vid Skaraborgs sjukhus.

Nu kan en sjuksköterska anställas, efter termin fem, av totalt sex, eller direkt efter sin examen, utan att sjuksköterskornas yrkeslegitimation är klar. Då kan de arbeta som sjuksköterskor under handledning. Systemet har blivit vanligare, framför allt inför den pressande semesterperioden.

Måsta ha beviset

Från och med första januari blir det annorlunda. Då krävs det att sjuksköterskan har beviset på sin yrkeslegitimation i handen, för att kunna anställas. Legitimationen blir klar när elevens C-uppsats, tentor och examen är klara.

Regeln finns redan i dag, men det finns ett generellt undantag och arbetsgivaren får ta ställning. Den kan gå in i ett register (ladok) och kontrollera att en person har gjort det som krävs för att ha tillräcklig formell kompetens för att jobba som sjuksköterska.

– Då kan vi anställa personen utan att han eller hon fått sin legitimation från Socialstyrelsen, säger Inger Levin.

Nu försvinner den möjligheten, vilket lär ställa till problem under inledningen. Kring jul slutar 66 vid sjuksköterskeutbildningen vid högskolan i Skövde, till sommaren handlar det om 90. Risken finns att det får vänta på sin legitimation, och därmed inte kan anställas så snabbt som de och arbetsgivaren önskar. Effekten blir att tjänster på sjukhusen och kommunerna inte besätts.

– Förhoppningsvis hinner Socialstyrelsen med. De har lovat maximalt två veckors handläggning, säger Inger Levin och tillägger:

– Frågan är varför det finns en dispensmöjlighet om de lovar att hålla sig inom den tiden.

Kan bli glapp

En anledning till skärpningen är att de olika högskolorna lägger upp sina utbildningsplaner själva. Därför kan det bli glapp i kompetens mellan vissa elever, att de inte gjort samma grundmoment efter termin fem som kollegorna på någon annan studieort klarat av.

En annan är att det inte anses patientsäkert att regelmässigt tillåta någon att arbeta som sjuksköterska utan att legitimationen är klar.

Socialstyrelsen öppnar för undantag, men då måste arbetsgivaren ansöka om ett avsteg.

– Om det beviljas är en annan sak. Det görs en individuell prövning, säger Gastón Fernández Palma, Socialstyrelsen, till webbtidningen Vårdfokus.

Nu kan en sjuksköterska anställas, efter termin fem, av totalt sex, eller direkt efter sin examen, utan att sjuksköterskornas yrkeslegitimation är klar. Då kan de arbeta som sjuksköterskor under handledning. Systemet har blivit vanligare, framför allt inför den pressande semesterperioden.

Måsta ha beviset

Från och med första januari blir det annorlunda. Då krävs det att sjuksköterskan har beviset på sin yrkeslegitimation i handen, för att kunna anställas. Legitimationen blir klar när elevens C-uppsats, tentor och examen är klara.

Regeln finns redan i dag, men det finns ett generellt undantag och arbetsgivaren får ta ställning. Den kan gå in i ett register (ladok) och kontrollera att en person har gjort det som krävs för att ha tillräcklig formell kompetens för att jobba som sjuksköterska.

– Då kan vi anställa personen utan att han eller hon fått sin legitimation från Socialstyrelsen, säger Inger Levin.

Nu försvinner den möjligheten, vilket lär ställa till problem under inledningen. Kring jul slutar 66 vid sjuksköterskeutbildningen vid högskolan i Skövde, till sommaren handlar det om 90. Risken finns att det får vänta på sin legitimation, och därmed inte kan anställas så snabbt som de och arbetsgivaren önskar. Effekten blir att tjänster på sjukhusen och kommunerna inte besätts.

– Förhoppningsvis hinner Socialstyrelsen med. De har lovat maximalt två veckors handläggning, säger Inger Levin och tillägger:

– Frågan är varför det finns en dispensmöjlighet om de lovar att hålla sig inom den tiden.

Kan bli glapp

En anledning till skärpningen är att de olika högskolorna lägger upp sina utbildningsplaner själva. Därför kan det bli glapp i kompetens mellan vissa elever, att de inte gjort samma grundmoment efter termin fem som kollegorna på någon annan studieort klarat av.

En annan är att det inte anses patientsäkert att regelmässigt tillåta någon att arbeta som sjuksköterska utan att legitimationen är klar.

Socialstyrelsen öppnar för undantag, men då måste arbetsgivaren ansöka om ett avsteg.

– Om det beviljas är en annan sak. Det görs en individuell prövning, säger Gastón Fernández Palma, Socialstyrelsen, till webbtidningen Vårdfokus.