20 nov 2015 10:00

20 nov 2015 13:19

"Vi har stora farhågor"

SKARABORG: Oro för brist på sjuksköterskor som kan handleda

Huvudhandledarna för sjuksköterskestudenterna på Skaraborgs sjukhus är oroade över bristen på sjuksköterskor som kan och får handleda.

De som handleder sjuksköterskestudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska ha minst ett års yrkeserfarenhet samt ha genomgått en handledarutbildning.

I ett brev till sjukhusledningen skriver huvudhandledarna och studierektorn för akademiska vårdutbildningar på Skas, Anne Gustafsson, att handledarna får allt svårare att hinna med sitt uppdrag.

Hinner inte

Sjuksköterskebristen gör att de ofta får byta pass och jobba kvällar samt nätter, vilket gör att handledarna inte hinner med studenterna så mycket som krävs enligt de kriterier som bland annat styrs av avtal med regionen.

– De har det så tungt. Vi har stora farhågor om hur det ska bli om utvecklingen fortsätter, säger Anne Gustafsson.

En konsekvens har blivit att nyutexaminerade sjuksköterskor får handleda studenter för tidigt. Även de färska sjuksköterskorna behöver handledning, vilket ytterligare ökar kraven på de rutinerade.

Ändå verkar de som just nu handleder klara sitt uppdrag. I den senaste utvärderingen, av de elever som avslutade sin VFU vecka 45, angav 95 procent att de var mycket nöjda.

– Vi har inte märkt att fått några signaler om eleverna inte trivs eller inte känner sig nöjda och trygga, säger Anne Gustafsson, och tillägger:

– Det vi skriver är farhågor.

Det är främst studerande på Högskolan i Skövde, vård- och omsorgsprogrammen i kommunerna samt vid specialistutbildningarna i Göteborg och Borås, som gör VFU på Skas.

Tar det på allvar

Anders Plantin, verksamhetsledare för utbildning på Skas, betonar att ledningen ser allvarligt på problemet.

– Utbildning är en lång process. Reaktionen visar på allvaret och hur ansträngt läget är. Samtidigt är det fantastiskt av medarbetarna som ser till att vi kan upprätthålla kvaliteten på utbildningen, säger Plantin.

De som handleder sjuksköterskestudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska ha minst ett års yrkeserfarenhet samt ha genomgått en handledarutbildning.

I ett brev till sjukhusledningen skriver huvudhandledarna och studierektorn för akademiska vårdutbildningar på Skas, Anne Gustafsson, att handledarna får allt svårare att hinna med sitt uppdrag.

Hinner inte

Sjuksköterskebristen gör att de ofta får byta pass och jobba kvällar samt nätter, vilket gör att handledarna inte hinner med studenterna så mycket som krävs enligt de kriterier som bland annat styrs av avtal med regionen.

– De har det så tungt. Vi har stora farhågor om hur det ska bli om utvecklingen fortsätter, säger Anne Gustafsson.

En konsekvens har blivit att nyutexaminerade sjuksköterskor får handleda studenter för tidigt. Även de färska sjuksköterskorna behöver handledning, vilket ytterligare ökar kraven på de rutinerade.

Ändå verkar de som just nu handleder klara sitt uppdrag. I den senaste utvärderingen, av de elever som avslutade sin VFU vecka 45, angav 95 procent att de var mycket nöjda.

– Vi har inte märkt att fått några signaler om eleverna inte trivs eller inte känner sig nöjda och trygga, säger Anne Gustafsson, och tillägger:

– Det vi skriver är farhågor.

Det är främst studerande på Högskolan i Skövde, vård- och omsorgsprogrammen i kommunerna samt vid specialistutbildningarna i Göteborg och Borås, som gör VFU på Skas.

Tar det på allvar

Anders Plantin, verksamhetsledare för utbildning på Skas, betonar att ledningen ser allvarligt på problemet.

– Utbildning är en lång process. Reaktionen visar på allvaret och hur ansträngt läget är. Samtidigt är det fantastiskt av medarbetarna som ser till att vi kan upprätthålla kvaliteten på utbildningen, säger Plantin.