21 nov 2015 06:00

21 nov 2015 06:00

Fler finns i farozonen

REGIONEN: Offentliga vårdcentraler avvecklas

Fem offentliga vårdcentraler i regionen avvecklas, och det kan bli fler.
– De som har röda siffror har ett år på sig att gå med plus, säger primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofi Alm (M).

Närhälsans vårdcentral i Skara hör till de fem som ska avvecklas på grund av dålig ekonomi.

Rita Ponerup, som är chef över de offentliga vårdcentralerna i östra Skaraborg, är dämpad dagen efter beskedet, och konstaterar att läkarbristen orsakar den klena ekonomin.

Dämpad chef

– Vi har en fast läkare som jobbar 75 procent, men skulle behöva fem läkare för att täcka behovet. Dessutom får vi ju inte in utbildningsläkare när vi inte har tillräckligt med fasta tjänster tillsatta, säger Rita Ponerup.

Är det extra svårt att få tag på läkare i Skara?

– Så fort vi kommer ut på landsbygden är det svårt.

Det lär ju finnas privata aktörer som är villiga att ta över i Skara, kan de få lönsamhet i verksamheten?

– Det får de svara på.

Är någon annan vårdcentral i ditt område i farozonen?

– Inte som jag ser det just nu.

Ann-Sofi Alm (M) säger att övriga vårdcentraler med besvärlig ekonomi har ett år på sig att visa upp ett överskott. Enligt tidigare uppgifter handlar det om 31 vårdcentraler, av 111 offentliga i regionen, som är i farozonen och nu är fem (Skara, Åby, Åmål, Brastad och Viskafors)

– Flera har ett minusresultat som orsakas av att vi satsat på lokalerna. Vi får ju inget ägartillskott för det utan måste ta av det egna kapitalet.

Vilka andra vårdcentraler i Skaraborg är hotade?

– Det kan jag inte säga, vi vill inte oroa personalen.

Socialdemokraterna kritiserar beslutet och menar att majoriteten skyller på ekonomin för att privatisera!

– S borde läsa på vad de varit med och beslutat om i vårdvalet. Närhälsan är en aktör som alla andra och det är fri etableringsrätt. För regionen är det viktigast att det finns vård för befolkningen.

Ingen personal på de fem vårdcentralerna som Närhälsan avvecklar kommer att sägas upp.

Närhälsans vårdcentral i Skara hör till de fem som ska avvecklas på grund av dålig ekonomi.

Rita Ponerup, som är chef över de offentliga vårdcentralerna i östra Skaraborg, är dämpad dagen efter beskedet, och konstaterar att läkarbristen orsakar den klena ekonomin.

Dämpad chef

– Vi har en fast läkare som jobbar 75 procent, men skulle behöva fem läkare för att täcka behovet. Dessutom får vi ju inte in utbildningsläkare när vi inte har tillräckligt med fasta tjänster tillsatta, säger Rita Ponerup.

Är det extra svårt att få tag på läkare i Skara?

– Så fort vi kommer ut på landsbygden är det svårt.

Det lär ju finnas privata aktörer som är villiga att ta över i Skara, kan de få lönsamhet i verksamheten?

– Det får de svara på.

Är någon annan vårdcentral i ditt område i farozonen?

– Inte som jag ser det just nu.

Ann-Sofi Alm (M) säger att övriga vårdcentraler med besvärlig ekonomi har ett år på sig att visa upp ett överskott. Enligt tidigare uppgifter handlar det om 31 vårdcentraler, av 111 offentliga i regionen, som är i farozonen och nu är fem (Skara, Åby, Åmål, Brastad och Viskafors)

– Flera har ett minusresultat som orsakas av att vi satsat på lokalerna. Vi får ju inget ägartillskott för det utan måste ta av det egna kapitalet.

Vilka andra vårdcentraler i Skaraborg är hotade?

– Det kan jag inte säga, vi vill inte oroa personalen.

Socialdemokraterna kritiserar beslutet och menar att majoriteten skyller på ekonomin för att privatisera!

– S borde läsa på vad de varit med och beslutat om i vårdvalet. Närhälsan är en aktör som alla andra och det är fri etableringsrätt. För regionen är det viktigast att det finns vård för befolkningen.

Ingen personal på de fem vårdcentralerna som Närhälsan avvecklar kommer att sägas upp.