24 nov 2015 15:44

24 nov 2015 15:46

Het debatt om framtiden för offentliga vårdcentraler

VÄSTRA GÖTALAND: Avveckling hotar enheter med underskott

Rör inte vår vårdcentral, var budskapet till ledningen när delårsrapporten debatterades i regionfullmäktige.
– Att lägga ned vårdcentraler utan visa på nya alternativ är inget sätt att ta ansvar, säger oppositionsrådet Helén Eliasson (S).

När väl regionfullmäktige kom i gång så blev det en het debatt om delårsrapporten. Den visar på ett överskott för regionen på 200 miljoner kronor, men sjukvården har röda siffror och för Skaraborgs sjukhus del är prognosen ett underskott på 82 miljoner, vilket är 32 miljoner sämre än de 50 miljoner Skas sedan tidigare fått godkänt för.

En åtgärd, som spikades under tisdagen, är att primärvårdsstyrelsen ska se till att de av Närhälsans vårdcentraler som har ekonomiska problem ska vara i balans under slutet av 2016 eller avvecklas. Förra veckan kom besked om att fem (bland annat Skara) vårdcentraler föreslås läggas ned Ytterligare 25 i regionen lär finnas i farozonen.

Många av oppositionens ledamöter var kritiska.

– Det är kortsiktigt och ansvarslöst att lägga ned verksamheter utan att ge de listade ett alternativ. Vi vill slopa avkastningskravet; pengarna behövs i verksamheten, och få nya ägardirektiv, säger Inger Lilja (V), Falköping.

Helén Eliasson:

– Vi frågar oss varför vi inte kan se Närhälsan som en koncern, nu har de som inte är lönsamma inget existensberättigande.

Regionrådet Birgitta Losman (MP) försvarade åtgärden.

– Det är inte bra att lägga pengar där det finns underskott, vårdcentraler som inte bär sig måste man göra något åt.

Fredrik Nordström (S), Skara:

– Ska jag säga till invånarna i Skara att de ska vänta på marknaden?

Fullmäktige godkände regionstyrelsens förslag. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig.

När väl regionfullmäktige kom i gång så blev det en het debatt om delårsrapporten. Den visar på ett överskott för regionen på 200 miljoner kronor, men sjukvården har röda siffror och för Skaraborgs sjukhus del är prognosen ett underskott på 82 miljoner, vilket är 32 miljoner sämre än de 50 miljoner Skas sedan tidigare fått godkänt för.

En åtgärd, som spikades under tisdagen, är att primärvårdsstyrelsen ska se till att de av Närhälsans vårdcentraler som har ekonomiska problem ska vara i balans under slutet av 2016 eller avvecklas. Förra veckan kom besked om att fem (bland annat Skara) vårdcentraler föreslås läggas ned Ytterligare 25 i regionen lär finnas i farozonen.

Många av oppositionens ledamöter var kritiska.

– Det är kortsiktigt och ansvarslöst att lägga ned verksamheter utan att ge de listade ett alternativ. Vi vill slopa avkastningskravet; pengarna behövs i verksamheten, och få nya ägardirektiv, säger Inger Lilja (V), Falköping.

Helén Eliasson:

– Vi frågar oss varför vi inte kan se Närhälsan som en koncern, nu har de som inte är lönsamma inget existensberättigande.

Regionrådet Birgitta Losman (MP) försvarade åtgärden.

– Det är inte bra att lägga pengar där det finns underskott, vårdcentraler som inte bär sig måste man göra något åt.

Fredrik Nordström (S), Skara:

– Ska jag säga till invånarna i Skara att de ska vänta på marknaden?

Fullmäktige godkände regionstyrelsens förslag. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig.