28 nov 2015 06:00

28 nov 2015 06:00

Ökat tryck på Skas ambulans

SKARABORG: "Det är svårt att bedöma behovet"

Ökningen av antalet asylsökande skjuter fram utredningen om ambulansverksamheten på Skaraborgs sjukhus.
– Situationen är oklar. Det är svårt att bedöma behovet, säger verksamhetschefen Hans Halén.

Nästa vecka skulle Hans Halén ha presenterat en faktabaserad genomlysning av verksamheten för styrelsen. Den skulle vara underlag för beslut om den framtida verksamheten.

Utredningen och beslutet är framflyttat. Flyktingsituationen ändrar förutsättningarna och ingen kan säga hur utvecklingen blir.

Läget i Skara är ett exempel. Till och med oktober hade personalen på stationen cirka tio uppdrag i månaden till de olika asylboendena i området. Under november, när antalet asylsökande och boenden ökat, har det handlat om mer än 50 uppdrag.

Inte specifik

– Det droppar in flera uppdrag varje natt. det handlar mycket om buksmärtor, oklara diagnoser och psykiska symptom. Fördelningen av orsaker är inte specifik för den här kategorin människor, säger Halén och tillägger:

– Den finns ett uppdämt behov i den här gruppen av människor; de kan ha gått med sina krämpor under en lång tid. Samtidigt kan en ambulans bli upptagen under en lång tid. Oftast kommer det fram fler människor som har problem, när vi väl är där.

Primärvårdsnivå

Han konstaterar att, precis som bland ”vanliga” patienter, mycket handlar om vård på primärvårdsnivå.

– Flyktingarna vet ju inte vart de ska vända sig, och ringer 112. SOS Alarm får ärendet och bestämmer om det ska skickas en bil. Vi kan inte i det läget avgöra om det är onödigt att åka dit.

I januari ska Halén träffa styrelsen nästa gång.

Nästa vecka skulle Hans Halén ha presenterat en faktabaserad genomlysning av verksamheten för styrelsen. Den skulle vara underlag för beslut om den framtida verksamheten.

Utredningen och beslutet är framflyttat. Flyktingsituationen ändrar förutsättningarna och ingen kan säga hur utvecklingen blir.

Läget i Skara är ett exempel. Till och med oktober hade personalen på stationen cirka tio uppdrag i månaden till de olika asylboendena i området. Under november, när antalet asylsökande och boenden ökat, har det handlat om mer än 50 uppdrag.

Inte specifik

– Det droppar in flera uppdrag varje natt. det handlar mycket om buksmärtor, oklara diagnoser och psykiska symptom. Fördelningen av orsaker är inte specifik för den här kategorin människor, säger Halén och tillägger:

– Den finns ett uppdämt behov i den här gruppen av människor; de kan ha gått med sina krämpor under en lång tid. Samtidigt kan en ambulans bli upptagen under en lång tid. Oftast kommer det fram fler människor som har problem, när vi väl är där.

Primärvårdsnivå

Han konstaterar att, precis som bland ”vanliga” patienter, mycket handlar om vård på primärvårdsnivå.

– Flyktingarna vet ju inte vart de ska vända sig, och ringer 112. SOS Alarm får ärendet och bestämmer om det ska skickas en bil. Vi kan inte i det läget avgöra om det är onödigt att åka dit.

I januari ska Halén träffa styrelsen nästa gång.