30 nov 2015 13:07

30 nov 2015 13:08

Spik för fel ben

IVO: Steloperation avbröts

Mitt under en steloperation av vänster knä upptäcktes det att spiken som skulle användas var avsedd för det högra.

En kvinna knäopererades vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Innan operationen sa hon till läkaren att foten sov, efter ingreppet uppsökte hon akuten flera gånger på grund av smärtor. Sex veckor efter operationen uppdagades det, enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att smärtorna berodde på en infektion.

När skadorna på knäet skulle åtgärdas genom en steloperation på Sahlgrenska upptäcktes, mitt under pågående ingrepp, att spiken som skulle användas var avsedd för höger ben. Patienten opererades i det vänstra.

Vårdskadorna anmäldes och i Ivos förslag till beslut avslutas ärendet med kritik.

En kvinna knäopererades vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Innan operationen sa hon till läkaren att foten sov, efter ingreppet uppsökte hon akuten flera gånger på grund av smärtor. Sex veckor efter operationen uppdagades det, enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att smärtorna berodde på en infektion.

När skadorna på knäet skulle åtgärdas genom en steloperation på Sahlgrenska upptäcktes, mitt under pågående ingrepp, att spiken som skulle användas var avsedd för höger ben. Patienten opererades i det vänstra.

Vårdskadorna anmäldes och i Ivos förslag till beslut avslutas ärendet med kritik.