01 dec 2015 13:34

01 dec 2015 13:34

Bokbussar för asylsökande

MOTION: S vill utreda uppsökande verksamhet

Socialdemokraterna vill att regionen utreder om det går att införa bokbussar för asylsökande.

Socialdemokraterna vill, genom en motion från Anne-Charlotte Karlsson, Töreboda, utreda möjligheterna för bok- och språkbussar för asylsökande i regionen.

I motionen, som har lämnats till regionfullmäktige, konstaterar Karlsson att ambulerande bok- och språkbussar skulle underlätta för an snabbare kontakt med samhället och en del av språket. Många hamnar på transitplatser eller olika boenden runt om i regionen.

Ökad möjlighet

– Genom en uppsökande verksamhet kan språket väckas genom litteraturen. En satsning på litterattur kan även ge många som varit på flykt en ökad möjlighet att behålla sitt modersmål. En bokbuss kan jobba på flera sätt, skriver Anne-Charlotte Karlsson i motionen.

Hon säger att det redan finns bokbussar i flera kommuner. Ett samarbete mellan kommun och region skulle ge en ökad spridning av kultur till de asylsökande.

Socialdemokraterna vill, genom en motion från Anne-Charlotte Karlsson, Töreboda, utreda möjligheterna för bok- och språkbussar för asylsökande i regionen.

I motionen, som har lämnats till regionfullmäktige, konstaterar Karlsson att ambulerande bok- och språkbussar skulle underlätta för an snabbare kontakt med samhället och en del av språket. Många hamnar på transitplatser eller olika boenden runt om i regionen.

Ökad möjlighet

– Genom en uppsökande verksamhet kan språket väckas genom litteraturen. En satsning på litterattur kan även ge många som varit på flykt en ökad möjlighet att behålla sitt modersmål. En bokbuss kan jobba på flera sätt, skriver Anne-Charlotte Karlsson i motionen.

Hon säger att det redan finns bokbussar i flera kommuner. Ett samarbete mellan kommun och region skulle ge en ökad spridning av kultur till de asylsökande.