02 dec 2015 06:00

02 dec 2015 16:59

Ny app hjälper AT-läkare

SKARABORG: Ny teknik underlättar kommunikationen på Skas

Via en app i mobilen ska det bli lättare för AT-läkarna på Skaraborgs sjukhus att kommunicera.
– Nu kommer informationen fram, säger Anders Plantin, verksamhetschef utbildning.

AT-läkarna som gör sin utbildningstjänstgöring på Skas är utspridda på flera sjukhusorter och en mängd olika kliniker. Via applikationen, som nyligen har lanserats, ska kommunikationen underlättas.

– De kan bland annat plocka upp schemat, utbildningsinformation och all tänkbar kontaktinformation som behövs via appen. Mobilen har de ju alltid med sig, och de behöver inte logga in på en dator för att komma åt informationen, säger Anders Plantin.

De unga läkarna behöver bara logga in och kontrollera vad som hänt. Ändrade utbildningar, inställda föreläsningar, sena kallelser till möten och interna möten är exempel där det är viktigt att få ut snabb information till en viss grupp. Att skicka den via brev eller mejl är inte lika effektivt. De ansvariga för appen har skapat olika grupper, men det finns även möjligheter för användarna att skapa egna grupper.

– Det finns även användbara länktips, utvärderingsmallar och kontaktböcker. Appen jobbar mot hemsidan som vi har för våra utbildningar, men här finns allt samlat, säger Anders Plantin.

Idén med en hemsida kom för knappt tio år sedan, då Skas sjönk rejält i popularitet bland AT-läkarna. Kommunikationen var en brist och via hemsidan blev allt mer tydligt. Nu tar Skas nästa steg. Just nu finns appen enbart för AT-läkare men det finns planer på att den ska byggas ut så att även övriga studentgrupper på sjukhuset ska kunna använda den.

Sahlgrenska har hört av sig och vill vara med och utveckla en del för ST-läkare. Om allt går bra lär övriga förvaltningar i regionen följa efter.

– Det är kul att vara med och leda utvecklingen.

AT-läkarna som gör sin utbildningstjänstgöring på Skas är utspridda på flera sjukhusorter och en mängd olika kliniker. Via applikationen, som nyligen har lanserats, ska kommunikationen underlättas.

– De kan bland annat plocka upp schemat, utbildningsinformation och all tänkbar kontaktinformation som behövs via appen. Mobilen har de ju alltid med sig, och de behöver inte logga in på en dator för att komma åt informationen, säger Anders Plantin.

De unga läkarna behöver bara logga in och kontrollera vad som hänt. Ändrade utbildningar, inställda föreläsningar, sena kallelser till möten och interna möten är exempel där det är viktigt att få ut snabb information till en viss grupp. Att skicka den via brev eller mejl är inte lika effektivt. De ansvariga för appen har skapat olika grupper, men det finns även möjligheter för användarna att skapa egna grupper.

– Det finns även användbara länktips, utvärderingsmallar och kontaktböcker. Appen jobbar mot hemsidan som vi har för våra utbildningar, men här finns allt samlat, säger Anders Plantin.

Idén med en hemsida kom för knappt tio år sedan, då Skas sjönk rejält i popularitet bland AT-läkarna. Kommunikationen var en brist och via hemsidan blev allt mer tydligt. Nu tar Skas nästa steg. Just nu finns appen enbart för AT-läkare men det finns planer på att den ska byggas ut så att även övriga studentgrupper på sjukhuset ska kunna använda den.

Sahlgrenska har hört av sig och vill vara med och utveckla en del för ST-läkare. Om allt går bra lär övriga förvaltningar i regionen följa efter.

– Det är kul att vara med och leda utvecklingen.