03 dec 2015 10:13

03 dec 2015 10:13

Praktikplatser samlas

SKARABORG: Skas testar utbildningsavdelningar

Skaraborgs sjukhus inför fyra utbildningsavdelningar nästa år.
– Ett pilotprojekt där vi samlar fler studenter som gör sin praktik, säger Anders Plantin, verksamhetschef för utbildning.

För några veckor sedan skrev huvudhandledarna för sjuksköterskestudenterna till ledning och uttryckte farhågor om bristen på sjuksköterskor som kan och hinner handleda.

Förändringar

I sitt svar betonar sjukhusledningen att det gjorts organisatoriska förändringar; all grundutbildning är samlad inom en enhet; och att frågorna lyfts konsekvent hos ledningen. Genom central samordning ska arbetet bli mer effektivt.

En konkret åtgärd är att på försök införa fyra utbildningsavdelningar. Var de ska placeras är inte klart men där ska studenter som ska bli läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare göra en del av sin praktik.

För att den ordinarie personalen ska kunna ta hand om patienter och studenter ska avdelningen förstärkas med en sjuksköterska och en undersköterska.

– Studenterna ska jobba tvärprofessionellt och lära sig hur det fungerar. Det är ett sätt att avlasta den ordinarie verksamheten, deras utbildningsuppdrag blir mindre och mer hanterbart, säger Anders Plantin.

Bristmedveten

Han är medveten om sjuksköterskebristen men betonar att utbildning är ett bra sätt att öka attraktiviteten för Skas.

– Prioriterar vi utbildningen löser det sig på sikt.

Plantin säger att samverkan mellan de berörda är en förutsättning för att lösa problemet.

– Samtidigt måste de sakkunniga titta på frågan om det ska tas fram en mer detaljerad handlingsplan.

För några veckor sedan skrev huvudhandledarna för sjuksköterskestudenterna till ledning och uttryckte farhågor om bristen på sjuksköterskor som kan och hinner handleda.

Förändringar

I sitt svar betonar sjukhusledningen att det gjorts organisatoriska förändringar; all grundutbildning är samlad inom en enhet; och att frågorna lyfts konsekvent hos ledningen. Genom central samordning ska arbetet bli mer effektivt.

En konkret åtgärd är att på försök införa fyra utbildningsavdelningar. Var de ska placeras är inte klart men där ska studenter som ska bli läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare göra en del av sin praktik.

För att den ordinarie personalen ska kunna ta hand om patienter och studenter ska avdelningen förstärkas med en sjuksköterska och en undersköterska.

– Studenterna ska jobba tvärprofessionellt och lära sig hur det fungerar. Det är ett sätt att avlasta den ordinarie verksamheten, deras utbildningsuppdrag blir mindre och mer hanterbart, säger Anders Plantin.

Bristmedveten

Han är medveten om sjuksköterskebristen men betonar att utbildning är ett bra sätt att öka attraktiviteten för Skas.

– Prioriterar vi utbildningen löser det sig på sikt.

Plantin säger att samverkan mellan de berörda är en förutsättning för att lösa problemet.

– Samtidigt måste de sakkunniga titta på frågan om det ska tas fram en mer detaljerad handlingsplan.