04 dec 2015 10:00

04 dec 2015 10:06

15 år av lokalt samarbete

SOPHANTERING: Avfallshantering östra Skaraborg omfattar allt fler kommuner

Avfallshantering östra Skaraborgs verksamhet har växt under de senaste åren och vid årsskiftet inkluderas nio kommuner i samarbetet.
– Enligt min uppfattning var det här samarbetet nödvändigt. Utan det hade vi inte kommit så här långt, säger förbundschefen Lars Persson.

Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS, bildades för 15 år sedan. Det är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande.

När AÖS bildades den 1 januari 2000 var Hjo, Skövde och Tibro medlemmar.

Sedan dess har samarbetet växt ytterligare för att efter årsskiftet inkludera nio kommuner och omfatta 17 återvinningsstationer.

Minskade transporter

Bakgrunden till samarbetet mellan kommunerna var ökad miljömedvetenhet och statliga styrmedel.

I stället för att varje kommun transporterade sitt avfall till Tekniska verken i Linköping kunde det lokala avfallet samordnas och levereras till Skövde värmeverk som stod klart 2005. Det innebar minskade transporter och närproducerad värme och elektricitet.

– Skövde värmeverk är en viktig faktor i det här miljöarbetet. Det är en form av närodlad avfallshantering som har lett till minskade transporter. Det är en positiv del av samarbetet och rent ekonomiskt blir det också en mer fördelaktig upphandling. Vi kan skapa entreprenörområden som är tillräckigt stora eftersom det här är en kapitalkrävande bransch, säger förbundschef Lars Persson vid AÖS.

– Det fanns ett behov av ytterligare deponikapacitet. Flera av deponierna i de mindre kommunerna var fulla och på grund av ändrad lagstiftning och nya mål om att energiutvinna i större grad så blev det här lösningen, fortsätter han.

Nyckeln är samarbete

Avfallshantering är ett område som befinner sig i ständig förändring. Nyckeln till framgång stavas samarbete, enligt Lars Persson.

– Personligen tror jag inte att vi hade kommit riktigt så här långt om vi inte hade haft den här samordningsformen. Vi har tagit steg i rätt riktning och att flera av våra grannkommuner har velat vara med i det här samarbetet är ett bevis på att det fungerar. Vinningen är att vi kan sprida kostnader på fler invånare och göra det billigare.

I dagsläget sorterar 25 000 hushåll inom AÖS sitt matavfall.

– Jag upplever en större förståelse och engagemang för sortering. Det märker vi på våra informationsmöten. Vi siktar absolut på att nå det nationella målet på matavfall som är på 50 procent senast 2018 och det kommer vi att uppnå.

Mer sortering behövs

Lars Persson tror att det kommer att behövas ännu mer av sortering i framtiden.

– Det är naturligtvis alltid svårt att skåda in i framtiden men följer man trenden så går vi absolut mot mera av sortering. I framtiden kanske vi kan få mera hjälp av datorer och robotar men vår egen insats, att källsortera själva, kommer även fortsättningsvis att vara viktig, säger han och fortsätter:

– Vi sorterar bra men det kan alltid bli ännu bättre. När det gäller matavfall tål det egentligen inte felsortering eftersom restprodukten ska cirkulera i kretsloppet. Stoppar vi in saker som inte hör hemma på åkermark så är det inte bra. Vi måste hålla de här kretsloppen rena och det är viktigt.

Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS, bildades för 15 år sedan. Det är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande.

När AÖS bildades den 1 januari 2000 var Hjo, Skövde och Tibro medlemmar.

Sedan dess har samarbetet växt ytterligare för att efter årsskiftet inkludera nio kommuner och omfatta 17 återvinningsstationer.

Minskade transporter

Bakgrunden till samarbetet mellan kommunerna var ökad miljömedvetenhet och statliga styrmedel.

I stället för att varje kommun transporterade sitt avfall till Tekniska verken i Linköping kunde det lokala avfallet samordnas och levereras till Skövde värmeverk som stod klart 2005. Det innebar minskade transporter och närproducerad värme och elektricitet.

– Skövde värmeverk är en viktig faktor i det här miljöarbetet. Det är en form av närodlad avfallshantering som har lett till minskade transporter. Det är en positiv del av samarbetet och rent ekonomiskt blir det också en mer fördelaktig upphandling. Vi kan skapa entreprenörområden som är tillräckigt stora eftersom det här är en kapitalkrävande bransch, säger förbundschef Lars Persson vid AÖS.

– Det fanns ett behov av ytterligare deponikapacitet. Flera av deponierna i de mindre kommunerna var fulla och på grund av ändrad lagstiftning och nya mål om att energiutvinna i större grad så blev det här lösningen, fortsätter han.

Nyckeln är samarbete

Avfallshantering är ett område som befinner sig i ständig förändring. Nyckeln till framgång stavas samarbete, enligt Lars Persson.

– Personligen tror jag inte att vi hade kommit riktigt så här långt om vi inte hade haft den här samordningsformen. Vi har tagit steg i rätt riktning och att flera av våra grannkommuner har velat vara med i det här samarbetet är ett bevis på att det fungerar. Vinningen är att vi kan sprida kostnader på fler invånare och göra det billigare.

I dagsläget sorterar 25 000 hushåll inom AÖS sitt matavfall.

– Jag upplever en större förståelse och engagemang för sortering. Det märker vi på våra informationsmöten. Vi siktar absolut på att nå det nationella målet på matavfall som är på 50 procent senast 2018 och det kommer vi att uppnå.

Mer sortering behövs

Lars Persson tror att det kommer att behövas ännu mer av sortering i framtiden.

– Det är naturligtvis alltid svårt att skåda in i framtiden men följer man trenden så går vi absolut mot mera av sortering. I framtiden kanske vi kan få mera hjälp av datorer och robotar men vår egen insats, att källsortera själva, kommer även fortsättningsvis att vara viktig, säger han och fortsätter:

– Vi sorterar bra men det kan alltid bli ännu bättre. När det gäller matavfall tål det egentligen inte felsortering eftersom restprodukten ska cirkulera i kretsloppet. Stoppar vi in saker som inte hör hemma på åkermark så är det inte bra. Vi måste hålla de här kretsloppen rena och det är viktigt.